25 ΤΕΥΧΟΣ

25 cover

> Εξέλιξη της νεφρικής βλάβης. Ποια είναι η κατεύθυνση σήμερα;
> Υποφωσφαταιμία - Υπερφωσφαταιμία
> Νεφρολογικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Επιδημιολογικά δεδομένα


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).