26 ΤΕΥΧΟΣ

26 cover

> Νεφρικές μάζες
> Αντιθρομβωτική αγωγή στη χρόνια νεφρική νόσο. Εφαρμογή των χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρινών
> Η σχέση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
> Οξεία μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).