27 ΤΕΥΧΟΣ

dialysis living issue 27 cover

> Πρώιμη κυτταρική γήρανση, μια ακόμη επιπλοκή της ουραιμίας με καρδιαγγειακό κόστος;
> Φυσιολογία των Αιμοπεταλίων Μορφολογία-Λειτουργικές Ιδιαιτερότητες
> Η καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα στην περιτοναϊκή κάθαρση
> Απενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης- αγγειοτασίνης και νεφροπροστασία στη διαβητική και μη διαβητική νεφροπάθεια


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).