Ορισμός - Αιτιολογία υποκαλιαιμίας

Τεύχος 29

Κασσιμάτης Ευστράτιος
Νεφρολόγος, Επιμελητής Β', Νεφρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Η υποκαλιαιμία είναι συχνή στην κλινική πράξη και δυνητικά επικίνδυνη, λόγω της πιθανότητας πρόκλησης καρδιακών αρρυθμιών. Η μετακίνηση μικρής σχετικά ποσότητας Κ+ στον ενδοκυττάριο χώρο μεταβάλλει την πολικότητα των κυττάρων και μπορεί να προκαλέσει αξιόλογη υποκαλιαιμία, χωρίς μεταβολή του συνολικού Κ+ του οργανισμού. Οι σημαντικότερες αιτίες μετακίνησης Κ+ στον ενδοκυττάριο χώρο είναι η έκκριση ινσουλίνης και καταστάσεις που συνοδεύονται από ενεργοποίηση των β2-αδρενεργικών υποδοχέων. Υποκαλιαιμία μπορεί να προκληθεί κι όταν το συνολικό ισοζύγιο του Κ+ είναι αρνητικό. Αυτό συμβαίνει σε αυξημένες απώλειες Κ+ λόγω διαρροιών ή καλιούρησης. Η αυξημένη ή απρόσφορη απώλεια Κ+ στα ούρα υποδηλώνει έκκριση του Κ+ στο φλοιικό άπω σωληνάριο, γεγονός που συμβαίνει όταν δρα η αλδοστερόνη ή σπανιότερα, σε άλλες καταστάσεις που προσομοιάζουν με υπεραλδοστερονισμό. Επίσης, η καλιούρηση επάγεται όταν τα ούρα είναι αλκαλικά.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Παρέχεται πλήρης κατάλογος των συγγραφέων.
Παρακαλώ, επιλέξτε το επιθυμητό όνομα του συγγραφέα και θα εμφανιστούν όλες οι σχετικές δημοσιεύσεις ακριβώς κάτω από τη λίστα των συγγραφέων.