30 ΤΕΥΧΟΣ

30 cover

> Πρέπει η αντιπρωτεϊνουρική δράση να αποτελεί στόχο της αντιϋπερτασικής αγωγής;
> Η πιο χαρούμενη ημέρα στη μονάδα
> Θεραπεία της υποκαλιαιμίας
> Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής με υποτροπιάζουσες επώδυνες νεκρωτικές βλάβες σε αιμοκάθαρση
> Είναι πρόσφορη για όλους τους διαβητικούς η αναστολή του συστήματος ρενίνης - αγγειοτενσίνης- αλδοστερόνης;
> Περιτοναϊκή κάθαρση: «κατ’ εξοχήν κατ’ οίκον θεραπεία»


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).