12 ΤΕΥΧΟΣ

12 cover

> Υγιεινή διατροφή
> Ιογενείς λοιμώξεις και νεφρός
> Η ασβεστοποίηση των αγγείων
> Ανασκόπηση βιοσυμβατότητας μεμβρανών αιμοκάθαρσης


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).