Άσκηση και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Τεύχος 13

Μαυρομάτης Παύλος
BSC, Κλινικός Εργοφυσιολόγος

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) είναι η μη αναστρέψιμη, βαθμιαία και προοδευτική μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία είναι δυνατό να αναπτυχθεί σταδιακά σε περίοδο ετών ή μπορεί να είναι επακόλουθο οξείας και μόνιμης επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας σε περίοδο μηνών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Παρέχεται πλήρης κατάλογος των συγγραφέων.
Παρακαλώ, επιλέξτε το επιθυμητό όνομα του συγγραφέα και θα εμφανιστούν όλες οι σχετικές δημοσιεύσεις ακριβώς κάτω από τη λίστα των συγγραφέων.