14 ΤΕΥΧΟΣ

14 cover

> Ιατρικά λάθη και τι μπορεί να γίνει μ' αυτά;
> Νεφροπάθεια από βότανα
> Ουρολοιμώξεις - Λιθίαση
> Κατάθλιψη ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Συχνότητα εμφάνισης κατάθλιψης ασθενών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια στη μονάδα τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.
> Σύγκριση μονοεβδομαδιαίας υποδόριας χορήγησης Alfa & Epoetin Beta στην αιμοκάθαρση
> Αντιμετώπιση των παιδιών με ΧΝΑ με χορήγηση βιοσυνθετικής ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης.


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).