19 ΤΕΥΧΟΣ

19 cover

> Οι τεχνητές μεμβράνες
> Φαρμακολογία νεφρικής αιμάτωσης
> Νόσος Goodpasture (Νόσος anti-GBM)
> Χρόνια Νεφρική Νόσος και τρίτη ηλικία: νοσηλευτική παρέμβαση


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).