20 ΤΕΥΧΟΣ

20 cover

> Η πρόκληση της μη συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή
> Συστηματικό σκληρόδερμα και προσβολή νεφρού
> Η δίαιτα ατόμου με διαβητική νεφροπάθεια πριν και μετά την ένταξη σε εξωνεφρική κάθαρση ή μεταμόσχευση
> Νεφρική Οστεοδυστροφία


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).