07 ΤΕΥΧΟΣ

07 cover

> Ασθενείς με καλσιφύλαξη
> Απόψεις νοσηλευομένων & αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στα κρατικά νοσοκομεία της Πάτρας.
> Επείγοντα σε οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
> Ψυχοκοινωνική εικόνα ασθενών σε χρόνιο πρόγραμμα αιμοκάθαρσης. Προσέγγιση-Παρέμβαση


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).