09 ΤΕΥΧΟΣ

09 cover

> Η επάρκεια της αιμοκάθαρσης με μονή βελόνα
> Νεοπλασματικοί ασθενείς στην αιμοκάθαρση
> Προτεραιότητες και αντενδείξεις των υποψηφίων για νεφρική μεταμόσχευση
> Πρωτόκολλο χρόνιας φροντίδας στομίου εξόδου (ΣΕ) του μόνιμου περιτοναϊκού καθετήρα
> Λειτουργικές και μορφολογικές διαταραχές του περιτοναίου στην ΣΦΠΚ.
> Ηπατίτιδες B & C. Νεφρική συμμετοχή


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).