facebook 3 32linkedin 3 32

Αξιολόγηση της κατάστασης ενυδάτωσης, θρέψης και εκτίμηση της γωνίας φάσης (phase angle-pa) με τη χρήση βιοεμπέδησης πολλαπλών συχνοτήτων (ΒΙΑ) σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ)

Τεύχος 44

Γριβέας Ιωάννης
Νεφρολόγος, ΜD, PhD, Νεφρολογικό τμήμα 417 ΝΙΜΤΣ, Μ.Χ.Α. «Νεφροιατρική», Ιδ. Νεφρολογικό ιατρείο «Athens-nephrology»

H σύσταση του ανθρωπίνου σώματος θεωρείται χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο σε πολλές ιατρικές ειδικότητες. Η αναγνώριση αλλαγών στη θρέψη και την ενυδάτωση ασθενών είναι χρήσιμη στη νεφρολογία και ιδιαίτερα στη χρόνια νεφρική νόσο, όπου η υποθρεψία και η υπερυδάτωση είναι καταστάσεις που επηρεάζουν την πρόγνωση των ασθενών αυτών. Παράλληλα, η χρήση «παραδοσιακών» διαγνωστικών δοκιμασιών βασισμένες στην κλινική εξέταση και στις βιοχημικές εξετάσεις οδηγεί πολλές φορές σε ανακριβή αποτελέσματα. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι σήμερα για τον υπολογισμό της σύστασης του σώματος: η ισοτοπική εκτίμηση, η ανθρωπομετρία, η εκτίμηση πυκνότητας του σώματος, η μέτρηση οστικής πυκνότητας (DEXA), η χρήση μαγνητικής ή αξονικής τομογραφίας και η βιοεμπέδηση (bioimpedance, BIA).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Γενικές αρχές της νεφρικής σωληναριακής μεταφοράς (renal tubular transport)

Τεύχος 45

Γριβέας Ιωάννης
MD, PhD, Νεφρολόγος, Νεφρολογικό τμήμα 417 ΝΙΜΤΣ, Μ.Χ.Α. "Νεφροιατρική", Ιδ. Νεφρολογικό ιατρείο www.athens-nephrology.gr

Ο ομοιοστατικός ρόλος του νεφρού είναι να ρυθμίζει τον όγκο και την σύνθεση των σωματικών υγρών που είναι το αποτέλεσμα των διακριτών διαδικασιών μεταφοράς ουσιών που συμβαίνουν κατά μήκος των ατομικών νεφρώνων. Έτσι, παρά τις μεγάλες διαφοροποιήσεις στην πρόσληψη και παραγωγή διαλυμένων ουσιών και νεφρού, ο νεφρός είναι ικανός να ρυθμίζει τις οσμώτικες και διαλυτές συγκεντρώσεις των σωματικών υγρών μέσα στα πλαίσια του περιορισμένου πεδίου που είναι συμβατό με τη ζωή.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Διαλυτός υποδοχέας πλασμιγόνου ουροκινάσης (SUPAR) και ΧΝΝ

Τεύχος 49

Γριβέας Ιωάννης, MD, PHD
Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής στο 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Καθηγητής / Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Επιστημονικός Διευθυντής Μ.Χ.Α. "Νεφρο ιατρική"

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) και η προοδευτική επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, ανεξάρτητα από την "παγκόσμια" συζήτηση για τον ακριβή επιπολασμό της και τα αίτια που οδηγούν στην εμφάνιση της, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας που πλήττει το 8-16% του πληθυσμού παγκοσμίως, ενώ προβλέπεται περαιτέρω αύξησή της στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι επίσης κοινή γνώση ότι ασθενείς με ΧΝΝ είναι ασθενείς υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας σε ουρητηρο-στομίες (σιγμο- και εντεροστομίες)

Τεύχος 38

Δρ. Ιωάννης Γ. Γριβέας
Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 401 ΓΣΝΑ, Επιστημονικός υπεύθυνος Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Νεφροιατρική», www.athens.nephrology.gr

Στην ουρολογική πρακτική υπάρχει μία σειρά από κλινικές οντότητες που οδηγούν σε σοβαρά προβλήματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Το έντερο έχει χρησιμοποιηθεί ως αντικαταστάτης ουρητήρα ή/και ουροδόχου κύστεως σε πολλές των περιπτώσεων. Ιστορικά η πρώτη προσπάθεια εκτροπής της πορείας των ούρων έγινε με τη δημιουργία μίας οδού επικοινωνίας μεταξύ του εντέρου και των ουρητήρων. Σ’ αυτές τις πρώτες χειρουργικές πρακτικές χρησιμοποιήθηκε ο πρωκτός ως μηχανισμός εγκράτειας των ούρων. Η εμφάνιση ουρητηρικών στενώσεων, η δημιουργία λίθων, τα συχνά επεισόδια λοιμώξεων με συνοδό σήψη και περιτονίτιδα οδήγησαν σε υψηλά ποσοστά θνητότητας. Σε κλινικό επίπεδο η ακράτεια έγινε συχνό φαινόμενο. Ο βασικότερος λόγος για όλα τα παραπάνω προβλήματα είναι ότι το έντερο δεν είναι «κατασκευασμένο» για να αποτελεί τμήμα της ουροφόρου οδού. Η βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών και η πιο ολοκληρωμένη υποστηρικτική φροντίδα (καλύτερα αντιβιοτικά, σωστότερη χρήση των υγρών κ.ά) έχουν αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης ασθενών με κάποιας μορφής ουρητηρο-εντεροστομία και διεύρυναν το εύρος των εφαρμογών της σ’ όλες τις ηλικίες των ασθενών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Επεμβατική νεφρολογία: Από την διάγνωση στην αντιμετώπιση

Τεύχος 32

Δρ. Ιωάννης Γ. Γριβέας
Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης “Νεφροϊατρική”

Η φροντίδα ασθενών με Χρονία Νεφρική Νόσο περιλαμβάνει μία σειρά από απεικονιστικές και επεμβατικές διαδικασίες. Κλασικές επεμβατικές πράξεις όπως η διαδερμική νεφρική βιοψία (ιθαγενούς και μεταμοσχευμένου νεφρού) και η τοποθέτηση προσωρινών καθετήρων αιμοκάθαρσης παραδοσιακά πραγματοποιούνται από νεφρολόγους αλλά τελευταία αυξάνεται ο αριθμός άλλων ειδικοτήτων που εμπλέκονται σε αυτές. Η εμπλοκή νεφρολόγων σε άλλες πράξεις όπως ο διαγνωστικός υπέρηχος, η τοποθέτηση μόνιμων καθετήρων αιμοκάθαρσης και η τοποθέτηση περιτοναϊκών καθετήρων είναι περιορισμένη αλλά ίσως ήρθε η στιγμή αυτό να αλλάξει. Ο αριθμός των νεφρολόγων που πραγματοποιούν τις παραπάνω επεμβατικές πράξεις, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Η.Π.Α. (επεμβατικοί νεφρολόγοι), ολοένα και αυξάνει. Το θέμα δεν είναι μόνο ποσοτικό αλλά και ποιοτικό. Η καθημερινή κλινική πράξη δείχνει ότι η παρουσία νεφρολόγων που μπορούν να πραγματοποιήσουν τις παραπάνω επεμβατικές πράξεις σε ένα μεγάλο κέντρο μπορεί να βοηθήσει στη λύση διαγνωστικών και θεραπευτικών προβλημάτων γρήγορα, αποτελεσματικά και να μετατρέψει ένα νεφρολογικό τμήμα σε μία αυτόνομη οντότητα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Νεφροπάθεια του μοσχεύματος. Χρόνια απόρριψη

Τεύχος 15

Γ. Σακελλαρίου
Αναπληρωτής Καθηγητής, Νεφρολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”

Ι. Γριβέας
Στρατιωτικός ιατρός - Ειδικευόμενος Νεφρολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”

15-03

Η αντικατάσταση οργάνων του ανθρώπινου σώματος ήταν ένα παλιό όνειρο της επιστήμης. Στην κλινική πράξη το όνειρο αυτό εκπληρώθηκε ουσιαστικά με μεταμόσχευση νεφρού, ήπατος, πνεύμονα, παγκρέατος, καρδιάς. Με τα σημερινά δεδομένα ή νεφρική μεταμόσχευση είναι πλέον μια κλινική πραγματικότητα. Από την άλλη, πάνω από 20% των νεφρικών μεταμοσχεύσεων στις ΗΠΑ διενεργούνται σε ασθενείς που έχουν απορρίψει στο παρελθόν ένα ή περισσότερα μοσχεύματα. Παράλληλα, παραμένει ερωτηματικό αν φαινόμενα όπως η υποστροφή της χρόνιας απόρριψης που περιγράφηκε από τον Tulling et at πειραματικά σε ζώα μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο. Η εισαγωγή της κυκλοσπορίνης (CsA) στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία έχει βελτιώσει την επιβίωση του νεφρικού μοσχεύματος κατά 20% έως 30% τον πρώτο χρόνο (από 60% σε 80-90%), αλλά ο ρυθμός εμφάνισης της χρόνιας απόρριψης νεφρικού μοσχεύματος δεν έχει ελαττωθεί τα τελευταία χρόνια, παρά την εφαρμογή στην κλινική πράξη νέων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Παρέχεται πλήρης κατάλογος των συγγραφέων.
Παρακαλώ, επιλέξτε το επιθυμητό όνομα του συγγραφέα και θα εμφανιστούν όλες οι σχετικές δημοσιεύσεις ακριβώς κάτω από τη λίστα των συγγραφέων.