facebook 3 32linkedin 3 32

To στρες του ενδοπλασματικού δικτύου στη νεφρική λειτουργία

Τεύχος 52

Πισσάς Γεώργιος
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ελευθεριάδης Θεόδωρος
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Στεφανίδης Ιωάννης
Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ευδοκία Νικολάου
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Αριάννα Σαριγιάννη
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Κωνσταντίνα Τσόγκα
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ιωάννης Τσιάλτας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ετησίως η νεφρική νόσος είναι υπεύθυνη για τον θάνατο περισσοτέρων ασθενών από ότι ο καρκίνος του μαστού ή του προστάτη. Αναφέρεται ως «σιωπηλό νόσημα» καθώς αρχικά δεν παρουσιάζει συμπτώματα και μπορεί να παραμείνει μη ανιχνεύσιμο έως τα πολύ προχωρημένα στάδια. Σημειωτέον ότι λιγότεροι από το 10 % των ασθενών έχουν επίγνωση της μειωμένης νεφρικής τους λειτουργίας κατά τα στάδια Ι-ΙΙΙ. Παρά την πρόσφατη πρόοδο στον τομέα, τόσο η επίπτωση όσο και ο επιπολασμός της νόσου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, λόγω των περιορισμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων, με συνέπεια ο επιπολασμός της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (ΧΝΑ) να αγγίζει το 14%.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Αλγοριθμική διαφορική διάγνωση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας (ΟΝΑ)

Τεύχος 2

Λαγγουράνης Αντώνης
Διευθυντής, Μ.Τ.Ν. Νοσοκομείου "Αλεξάνδρα", Αθήνα

Επειδή η ΟΝΑ εκδηλώνεται, συνήθως με ολιγουρία, η διαφοροδιάγνωση της ολιγουρίας καλύπτει τις περισσότερες από τις αιτίες που οδηγούν σε ΟΝΑ. Σε πολλές περιπτώσεις, βεβαίως, (ιδίως σε ενδονοσοκομειακούς ασθενείς), η ΟΝΑ είναι μη ολιγουρική, ενώ σε ένα πολύ μικρό ποσοστό εκδηλώνεται με ανουρία. Ως γνωστόν, αποβολή ούρων μικρότερη των 400 κ.ε., ημερησίως, καλείται ολιγουρία. Παραγωγή ούρων κάτω από αυτό το ποσό είναι συνήθως ένδειξη ελάττωσης της ταχύτητας σπειραματικής διήθησης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Βιολογικό τεχνητό νεφρό.

Τεύχος 1

Μια ομάδα επιστημόνων από το University of Michigan Medical Center, προσπαθεί να αναπτύξει μια πρωτοποριακή μέθοδο αντικατάστασης της υπολειπόμενης νεφρικής λειτουργίας, των ατόμων που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Μέχρι σήμερα, η πιο διαδεδομένη μέθοδος είναι η διαδικασία της αιμοκάθαρσης, παράλληλα με την μεταμόσχευση νεφρού και την περιτοναϊκή μέθοδο. Ωστόσο, η αιμοκάθαρση απλώς υποστηρίζει την ζωή, υποκαθιστώντας την λειτουργία των νεφρών του ασθενούς. Σύμφωνα, με τον David Humes, πρόεδρο του U.M.M.C., η αιμοκάθαρση σαν θεραπευτική μέθοδος απέχει πολύ από την τέλεια θεραπεία. Ένας νεφροπαθής είναι αναγκασμένος να συνδέεται με μία συσκευή, 3 φορές την εβδομάδα, για 4 έως 6 ώρες, προκειμένου να αφαιρεθούν από το αίμα του οι τοξίνες και άλλες βλαβερές ουσίες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Η αμυλοείδωση στη νεφρολογική πρακτική

Τεύχος 40

Τζανάκης Ιωάννης
Διευθυντής, ΜΤΝ, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Μαριάννα Ρουμπεδάκη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΤΝ, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Η αμυλοείδωση είναι μια σχετικά σπάνια επιπλοκή διαφόρων νοσημάτων. / Παρατηρείται μη αναστρέψιμη εναπόθεση αμυλοειδούς σε ποικίλους ιστούς και όργανα. / Το αμυλοειδές είναι μια ομοιογενής ινώδης πρωτεΐνη που όταν εναποτεθεί στα όργανα μπορεί να προκαλέσει αύξηση του μεγέθους αλλά και λειτουργικές διαταραχές και τελικά ανεπάρκειά τους. / Η αιτιολογία της αμυλοείδωσης δεν είναι ξεκάθαρη, με την έννοια ότι δεν είναι σαφές ποιοί ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα θα αναπτύξουν αμυλοείδωση. / Η διάγνωση βασίζεται στην ιστολογική εξέταση των προσβεβλημένων οργάνων: με τη χρώση ερυθρό του Κογκό του υπό μελέτη ιστού, το αμυλοειδές φαίνεται πράσινο στο πολωμένο φως. / Η θεραπεία της αμυλοείδωσης βασίζεται κυρίως στην αντιμετώπιση του υποκείμενου αιτίου με τη λογική του περιορισμού της περεταίρω εξέλιξής της. / Στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς διαπιστώνεται μια ειδική μορφή αμυλοείδωσης που οφείλεται στην εναπόθεση β2 μικροσφαιρίνης. Σε αυτή την περίπτωση τυπικά προσβάλλονται οι αρθρώσεις και συχνά αναπτύσσεται σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. /

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Η εφαρμογή της περιτοναϊκής κάθαρσης στην οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Τεύχος 6

Όπως όλες οι μέθοδοι υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας, η περιτοναϊκή κάθαρση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σ' ασθενείς με ΟΝΑ. Έκτοτε παρέμεινε σαν θεραπεία εκλογής της ΟΝΑ νεογνών και παιδιών, αλλά στους πληθυσμούς των ενηλίκων (στις περισσότερες προηγμένες χώρες) περιορίστηκε στην αντιμετώπιση της ΧΝΑ. Παρ' όλα αυτά σε μερικές χώρες (Ιαπωνία) εξακολούθησε να παραμένει η θεραπεία εκλογής για την Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια από σκιαγραφικές ουσίες

Τεύχος 15

Α. Γεράκης
Νεφρολόγος, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών “Υγεία” - Διευθυντής ΜΤΝ, Κλινικής Αθηνών “Αριστοτέλειον”

15-02

Η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες (ΝΑΣ) αποτελεί την τρίτη κατά σειρά συχνότητας αιτία ενδονοσοκομειακής ΟΝΑ, με συνέπειες την αύξηση της θνητότητας, της νοσηρότητας και του κόστους της νοσηλείας. Είναι συχνή επιπλοκή στην κλινική πράξη και απασχολεί ιατρούς πολλών ειδικοτήτων, κυρίως δε εκείνους που προβαίνουν σε επεμβατικές τεχνικές. Η διάδοση των μη ιοντικών (και μειωμένης οσμωτικότητας) σκιαγραφικών δεν μείωσε, όπως αναμενόταν, τη συχνότητα της ΝΑΣ. Αντίθετα, η συχνότητα της αυξήθηκε δραματικά από 5% το 1977 στο 32% τα 1987.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Πρόληψη οξείας νεφρικής βλάβης στην κλινική πράξη

Τεύχος 51

Στεφανίδης Ιωάννης
Καθηγητής Νεφρολογίας, Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Καραθανάσης Δημήτριος
404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας, Σύγχρονη Πολυκλινική Λάρισας, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Ανδρούλα Καραολιά
Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Πισσάς Γεώργιος
Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Ελευθεριάδης Θεόδωρος
Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Τσιλιμίγκας Νικόλαος
Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Η σταδιακή διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού για την Οξεία Νεφρική Βλάβη (ΟΝΒ) ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης στην αντιμετώπισή της, καθώς συνέβαλε στην καταγραφή των επιπτώσεών της στις παραμέτρους της θνητότητας, της οικονομικής επιβάρυνσης των συστημάτων υγείας και της εξέλιξης σε Χρόνια Νεφρική Νόσο. Η πρόληψη θα μπορούσε να διακριθεί σε γενικής αρχής και ειδικών κλινικών περιπτώσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.