facebook 3 32linkedin 3 32

Αναστολή του συστήματος ρενίνης - αγγειοτασίνης - αλδοστερόνης στη ΧΝΝ: Δίστομο μαχαίρι;

Τεύχος 50

Τσοτσορού Δ. Ουρανία
Νεφρολόγος, Επιμελήτρια, Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν"

Βλαχάκος Β. Δημήτριος
Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν"

Το Σύστημα Ρενίνης - Αγγειοτασίνης -Αλδοστερόνης (ΣΡΑΑ) έχει παραδοσιακά κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, στη διαχείρηση του όγκου αίματος και στο ισοζύγιο του νατρίου. Επιπλέον φαίνεται να εμπλέκεται στην παθογένεση της αθηροσκλήρωσης, της υπέρτασης, της υπερτροφίας της αριστεράς κοιλίας, της στεφανιαίας νόσου, της καρδιακής ανεπάρκειας και της εξέλιξης της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Αρτηριακή υπέρταση σε ασθενείς με ΧΝΝ. Ποιοί είναι οι κατάλληλοι στόχοι ΑΠ σε ασθενείς με ΧΝΝ.

Τεύχος 48

Νικόλαος Καπερώνης
Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ

Η υψηλή αρτηριακή πίεση (ΑΠ) αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο και για την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ). Μειώνοντας την ΑΠ στο γενικό πληθυσμό ελαττώνεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος, ενώ στους ασθενείς με ΧΝΝ επιβραδύνεται η εξέλιξή της.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Η θεραπεία της υπέρτασης χωρίς φάρμακα

Τεύχος 10

Αντώνιος Λαγγουράνης
Παθολόγος-Νεφρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”

 10 02

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της υπέρτασης. Η πληθώρα όμως των σύγχρονων αντιυπερτασικών ουσιών, που έχουμε στη διάθεσή μας, έχει οδηγήσει στην υποτίμηση του σημαντικού ρόλου των διαφόρων απλών υγιεινοδιαιτητικών μέσων, στην πρόληψη και τη θεραπεία, κυρίως της ιδιοπαθούς (πρωτοπαθούς) υπέρτασης (της υπέρτασης που δεν οφείλεται σε συγκεκριμένα παθολογικά αίτια και η οποία καλύπτει το 90-95% των περιπτώσεων).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Παχυσαρκία και νεφρός

Τεύχος 50

DR N. Νικολοπούλου
Διευθύντρια Μονάδας Τεχνητού Νεφρού ΜΗΤΕΡΑ

Η παχυσαρκία, είναι επιδημία του 21ου αιώνα και αναμένεται να αυξηθεί κατά 40% τις επόμενες δεκαετίες. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές όπως ο διαβήτης τύπου ΙΙ, η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, αλλά και ο καρκίνος και η άπνοια του ύπνου. Τέλος η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο για χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) και την εξέλιξή της σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου (ΤΣΧΝΝ) και αιμοκάθαρσης. Επειδή ο αριθμός των παχύσαρκων ασθενών με ΧΝΝ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στις αναπτυγμένες αλλά και στις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, η παχυσαρκία αποτελεί ένα ταχέως αυξανόμενο πρόβλημα για την διεθνή νεφρολογική κοινότητα αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Τριάντα έξι Ιπποκρατικοί Αφορισμοί με Νεφρολογικό ενδιαφέρον

Τεύχος 51

Διαμαντόπουλος Αθανάσιος, MD, PH.D / Γούδας Παύλος, MD / Ωραιόπουλος Δημήτριος †, MD, PH.D

Σε αυτό το ιστορικό άρθρο θα συζητήσουμε το νεφρολογικό ενδιαφέρον ορισμένων δηλώσεων του Ιπποκράτη, που περιέχονται στο βιβλίο του «Αφορισμοί». Δεν υπάρχει τίποτα το πρωτότυπο στην μέθοδο μας, καθώς, από την αρχαιότητα, έχουν γίνει επανειλημμένα παρόμοιες προσπάθειες. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι σε κάθε εποχή μπορούμε να αποκτήσουμε μία νέα αντίληψη κατά την εξερεύνηση των Αφορισμών κάτω από το πρίσμα της τρέχουσας ιατρικής γνώσης. Συζητάμε τριάντα έξι από τους τετρακόσιους Αφορισμούς, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από τους συντάκτες της παρούσας έρευνας ως νεφρολογικού ενδιαφέροντος. Στο τέλος, παρουσιάζουμε τα συμπεράσματά μας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.