facebook 3 32linkedin 3 32

Λαπαροσκοπική νεφρεκτομή: ανώδυνη μέθοδος αφαίρεσης νεφρού από ζώντα δότη

Τεύχος 1

Η λαπαροσκοπική μέθοδος αφαίρεσης νεφρού από ζώντες δότες αποτελεί μια σύγχρονη τεχνική με πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για τους δότες όσο και για τους λήπτες. Είναι γνωστό ότι η μεταμόσχευση νεφρών από ζώντες δότες, υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με την δωρεά νεφρών από πτωματικούς δότες, διότι το μόσχευμα έχει μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης καθώς τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας ταιριάζουν καλύτερα, ενώ μειώνεται σημαντικά ο χρόνος αναμονής στις λίστες για μεταμόσχευση. Όμως μέχρι πρόσφατα υπήρχαν εμπόδια που αποθάρρυναν τους υποψήφιους δότες να προβούν σε αφαίρεση νεφρού. Η λαπαροσκοπική μέθοδος αποτελεί μια λιγότερο «εισβάλλουσα» τεχνική και επιτρέπει στους ανθρώπους να δωρίσουν ένα νεφρό με πολύ λιγότερο πόνο, μικρής διάρκειας νοσηλεία και μια σαφώς ταχύτερη ανάρρωση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Νεφρική μεταμόσχευση από πτωματικό δότη.

Τεύχος 10

Γ. Ίμβριος
Χειρούργος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

10 04

Η ιατρική αποδοχή του εγκεφαλικού θανάτου και η ακόλουθη νομική κατοχύρωσή της, καθώς και οι πρόοδοι που επιτελέσθησαν στην ανοσοκαταστολή αλλά και η επίλυση πολλών κλινικών, βιολογικών και ανοσολογικών προβλημάτων που σχετίζονταν με την μεταμόσχευση, παραμέρισαν τον αρχικό ενθουσιασμό για την διενέργεια μεταμοσχεύσεως νεφρών με δότη συγγενή δότη, που ακολούθησε την πρώτη μεταμόσχευση νεφρού μεταξύ ταυτοσήμων διδύμων την δεκαετία του '50.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Προβλήματα ύδατος, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας χειρουργικών ασθενών

Τεύχος 11

Μαυροματίδης Κώστας
Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝΝ Κομοτηνής

11 04

Σε φυσιολογικά άτομα όταν υπάρχει φυσιολογική πρόσληψη ύδατος και τροφής φθάνουν καθημερινά στο αρχικό τμήμα του λεπτού εντέρου 7-10 λίτρα υγρών που προέρχονται από τις εκκρίσεις των σιελογόνων αδένων, του στομάχου, της χολής, του παγκρέατος και του εντέρου. Από αυτά επαναρροφώνται τα 7.5-9.5 λίτρα, κυρίως στο λεπτό έντερο (το 60% στη νήστιδα, το 20% στον ειλεό) και το υπόλοιπο 20% στο κώλο (φυσιολογικά τα κόπρανα περιέχουν μόνο 100ml ύδατος). Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η επαναρροφητική ικανότητα του παχέως εντέρου είναι πολύ μεγάλη και μεγαλύτερη από αυτή της νήστιδας (το κώλο επαναρροφά το 95% των 2 λίτρων υγρών που φθάνουν εκεί).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

Τεύχος 22

Μαυροματίδης Κ.
Διευθυντής, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κομοτηνής

Οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου έχουν συχνά την ανάγκη χειρουργικής αντιμετώπισης ποικίλων παθολογικών καταστάσεων. Ωστόσο τόσο εξ αιτίας της νεφρικής τους νόσου, όσο και λόγω της συνύπαρξης ποικίλων συνοδών χρονίων νοσημάτων όπως της υπέρτασης, της στεφανιαίας νόσου, της καρδιακής ανεπάρκειας κ.ά, η απόφαση για να γίνει μία τέτοια επέμβαση είναι δυσκολότερη και τα προβλήματα που πιθανά θα προκύψουν κατά και μετά την διαδικασία της είναι σημαντικότερα έναντι αυτών που αντιμετωπίζονται στο γενικό πληθυσμό. Ειδικότερα, απαιτείται λήψη καλού ιστορικού για να γνωρίζουμε την γενική κατάσταση του ασθενούς, καλός προεγχειρητικός έλεγχος (κάλιο, αιματοκρίτης, ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτροκαρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακα) και σωστή προετοιμασία του ασθενούς (αιμοκάθαρση στις προηγούμενες 24 ώρες από την επέμβαση, κάλιο ορού κατά το τέλος της συνεδρίας περίπου 3 mE/L και αποφυγή υπογκαιμίας). Επίσης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των μυοχαλαρωτικών, αναλγητικών και αναισθητικών φαρμάκων, όπως επίσης και οι χειρισμοί κατά τη διάρκεια της επέμβασης (προσοχή στην αρτηριοφλεβική αναστόμωση, προσεκτική χρήση του φλεβικού δικτύου των άνω άκρων, αποφυγή καθετήρα κύστεως σε ολιγοανουρικούς ασθενείς). Στην ανασκόπηση αυτή γίνεται εκτενής αναφορά σ’ όλα όσα αφορούν στα παραπάνω σε κάθε φάση της διαδικασίας κάθε επέμβασης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Προετοιμασία του δότη

Τεύχος 10

Α. Κυριακίδου
Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΜΕΘ, “Αχιλλοπούλειου” Νοσοκομείο Βόλου

10 06

Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη των Μ.Ε.Θ. όλο και συχνότερα βλέπουμε αρρώστους που καταλήγουν στον εγκεφαλικό θάνατο πριν τον σωματικό. Αυτό συμβαίνει χάρη στην εντατική υποστήριξη των Μ.Ε.Θ. Με τον όρο “εγκεφαλικός Θάνατος” εννοούμε το θάνατο του εγκεφαλικού στελέχους, που τόσο ιατρικά όσο και νομικό σημαίνει το θάνατο του ασθενούς. Ο εγκεφαλικός θάνατος είναι ένα δραματικό γεγονός για την οικογένεια και το περιβάλλον του ανθρώπου που χάνεται αλλά και επώδυνη εμπειρία για το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό της Μ.Ε.Θ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο