facebook 3 32linkedin 3 32

Αντιμετώπιση των παιδιών με ΧΝΑ με χορήγηση βιοσυνθετικής ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης.

Τεύχος 14

Κ. Ι. Στεφανίδης
Διευθυντής, Νεφρολογικό Τμήμα Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών “Π. και Α. Κυριακού”

14 06

Η καθυστέρηση της σωματικής ανάπτυξης είναι συχνό και σημαντικό πρόβλημα των παιδιών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ), που συχνά προκαλεί μείωση του τελικού τους ύψους. Έτσι έχει δημοσιευθεί ότι το φυσιολογικό ύψος διαπιστώθηκε μόνο στο 50% των 376 ενήλικων ασθενών που παρουσίασαν τελικό στάδιο (ΤΣ) ΧΝΑ στην παιδική ή την εφηβική ηλικία. Το χαμηλό ύψος είναι από τους παράγοντες που έχουν δυσμενή επίδραση στην ψυχολογία του παιδιού με ΧΝΑ, με αποτέλεσμα, συχνά, να επηρεάζεται η κοινωνική τους προσαρμογή και αργότερα, η δυνατότητα για επαγγελματική αποκατάσταση. Την τελευταία έχει τεκμηριωθεί η ευνοϊκή δράση της βιοσυνθετικής ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης (recombinant human growth hormone rhGH) σε διάφορες μελέτες με παιδιά με καθυστέρηση σωματικής αύξησης, που αντιμετωπίσθηκαν με συντηρητική αγωγή, εξωνεφρική κάθαρση ή μετά από νεφρική μεταμόσχευση. Επίσης, έχει τεκμηριωθεί ότι η χορήγηση της rhGH δεν συσχετίζεται με επιτάχυνση της επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας των παιδιών με ΧΝΑ ή με άλλες σημαντικές λειτουργίες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Επίδραση της συγγενούς καρδιακής βλάβης στη νεφρική λειτουργία παιδιών

Τεύχος 24

Σπύρος Ράμμος
Καθηγητής, Διευθυντής, Παιδιοκαρδιολογικό Τμήμα, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα

Π. Κουρκοβέλη
Ιατρός, Παιδιοκαρδιολογικό Τμήμα, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες (ΣΚ) αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας. Κατά τη φυσική πορεία τους αναπτύσσονται παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί, που μπορεί να δράσουν αρνητικά στη λειτουργία ζωτικών οργάνων. Η νεφροπάθεια αποτελεί γνωστή και καλά μελετημένη επιπλοκή των ΣΚ και κυρίως των κυανωτικών, καθώς απαντάται στο 30% των ασθενών με κυανωτική ΣΚ. Οι συνέπειες της υποξίας και η σύνδεση της με τη νεφρική λειτουργία έχουν μελετηθεί αρκετά τις τελευταίες δεκαετίες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Θεραπεία χρόνιας νεφρικής νόσου στα παιδιά

Τεύχος 47

Πρίντζα Νικολέτα
Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νεφρολογίας ΑΠΘ

Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) είναι σπάνια στα παιδιά, οι επιπτώσεις της όμως στον αυξανόμενο και αναπτυσσόμενο οργανισμό τους δραματικές. Η επίπτωση της τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου (ΤΣΧΝΝ) στο γενικό πληθυσμό ανέρχεται περίπου σε 500 νέες περιπτώσεις ανά 1 εκατομμύριο ανά έτος. Ποσοστό 1-2% αυτών των ατόμων είναι παιδιά. Ειδικότερα στην Ελλάδα η επίπτωση της ΤΣΧΝΝ σε παιδιά και εφήβους είναι 8-9 νέες περιπτώσεις ανά 1.000.000 ατόμων έως 18 ετών ανά έτος. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες ενώ η επίπτωση της ΤΣΧΝΝ έχει παραμείνει σταθερή ο επιπολασμός της έχει σημαντικά αυξηθεί, γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση της επιβίωσης των παιδιών αυτών. Η ΧΝΝ στα παιδιά οφείλεται κυρίως σε συγγενή και κληρονομικά αίτια και σπανιότερα σε επίκτητες καταστάσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Κορτικοανθεκτικό νεφρωσικό σύνδρομο στα παιδιά

Τεύχος 39

Κωνσταντίνος Δ. Κολλιός
Επίκουρος καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νεφρολογίας, Γ ́ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Στα παιδιά το νεφρωσικό σύνδρομο είναι ιδιοπαθές στο 90% των περιπτώσεων και διακρίνεται σε τρεις ιστολογικούς τύπους: την νόσο των ελαχίστων αλλοιώσεων, την μεσαγγειακή υπερπλασία και την Εστιακή και τμηματική σπειραματοσκλήρυνση. Από τους τρεις τύπους, η Νόσος των ελαχίστων αλλοιώσεων αποτελεί την μορφή που απαντά στα κορτικοειδή σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων (95%), ενώ οι άλλες δυο μορφές η απάντηση στα κορτικοειδή είναι < 50% (Πίνακας 1). Ειδικότερα, στα παιδιά, η Εστιακή και τμηματική σπειραματοσκλήρυνση, αν και είναι σπάνια σε σχέση με την νόσο των ελαχίστων αλλοιώσεων, αποτελεί την κύρια αιτία του κορτικοανθεκτικού νεφρωσικού συνδρόμου, την πιο συχνή προϊούσα σπειραματική νόσο καθώς και την δεύτερη αιτία νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου μετά τις συγγενείς ανωμαλίες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο