facebook 3 32linkedin 3 32

Η δωρεά νεφρικού μοσχεύματος από ζώντα δότη

Τεύχος 51

Ινιωτάκη Αλίκη
Iατρός, Πρώην Συντονίστρια - Διευθύντρια στο Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας

Είναι γνωστό ότι τα περιστατικά των ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου αυξάνονται τα τελευταία 10 χρόνια κατά 3-9% το χρόνο. Η αύξηση οφείλεται στη γήρανση του πληθυσμού και την υψηλή επίπτωση και συχνότητα ασθενειών όπως παχυσαρκία, διαβήτης και αρτηριακή υπέρταση. Δυστυχώς η αύξηση των υποψήφιων ληπτών νεφρικού μοσχεύματος δεν ακολουθείται από αντίστοιχη αύξηση των μεταμοσχεύσεων. Σύμφωνα με δεδομένα από το Transplant Newsletter, το 2014 πραγματοποιήθηκαν στην Ευρωπαïκή Κοινότητα 19.670 μεταμοσχεύσεις νεφρού όταν στη λίστα αναμονής για ένα μόσχευμα ήταν περισσότεροι από 46.000 υποψήφιοι λήπτες (1). Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι ασθενείς δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη λίστα αναμονής και άλλοι θα παραμείνουν στη λίστα χρόνια περιμένοντας ένα μόσχευμα που μπορεί να αργήσει ή να μην έλθει ποτέ. Απελπισμένοι άνθρωποι μπορεί να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις έξω από τα Ευρωπαïκά δεοντολογικά και νομικά πλαίσια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Πρόληψη οξείας νεφρικής βλάβης στην κλινική πράξη

Τεύχος 51

Στεφανίδης Ιωάννης
Καθηγητής Νεφρολογίας, Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Καραθανάσης Δημήτριος
404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας, Σύγχρονη Πολυκλινική Λάρισας, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Ανδρούλα Καραολιά
Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Πισσάς Γεώργιος
Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Ελευθεριάδης Θεόδωρος
Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Τσιλιμίγκας Νικόλαος
Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Η σταδιακή διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού για την Οξεία Νεφρική Βλάβη (ΟΝΒ) ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης στην αντιμετώπισή της, καθώς συνέβαλε στην καταγραφή των επιπτώσεών της στις παραμέτρους της θνητότητας, της οικονομικής επιβάρυνσης των συστημάτων υγείας και της εξέλιξης σε Χρόνια Νεφρική Νόσο. Η πρόληψη θα μπορούσε να διακριθεί σε γενικής αρχής και ειδικών κλινικών περιπτώσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Τεύχος 51

51 COVER

>Τριάντα έξι Ιπποκρατικοί Αφορισμοί με Νεφρολογικό ενδιαφέρον
> Η δωρεά νεφρικού μοσχεύματος από ζώντα δότη
> Πρόληψη οξείας νεφρικής βλάβης στην κλινική πράξη


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσεε από εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (προβολή) > Page display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).


Τεύχος 50

50 cover

> Σακχαρώδης διαβήτης ΙΙ και νεφρός
> Αναστολή του συστήματος ρενίνης - αγγειοτασίνης - αλδοστερόνης στη χρόνια νεφρική νόσο: Δίστομο μαχαίρι;
> Παχυσαρκία και νεφρός
> Ο Νικόλας μου
> Όσες φορές θα πέσω, άλλες τόσες θα σηκωθώ!


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσεε από εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (προβολή) > Page display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).


Σακχαρώδης διαβήτης ΙΙ και νεφρός

Τεύχος 50

Αφροδίτη Αβδελίδου
Επιμελήτρια Α' Νεφρολόγος, ΜΤΝ ΓΝ Γρεβενών

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει με όσο γίνεται περισσότερο σαφή και κατανοητό τρόπο τις κρατούσες απόψεις για την επίδραση του ΣΔ ΙΙ στον νε-φρό δηλαδή τις γνώσεις μας έως τώρα για τη ΔΝ, τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που προτείνονται αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν ακό-μη πολλά ερωτήματα για την έναρξη και την εξέλιξη της ΔΝ, που δεν έχουν ακόμη απα-ντηθεί. Κάποια από αυτά είναι προφανή, όπως γιατί ασθενείς με αντίστοιχο ιστορικό ΣΔ II έχουν τελείως αντίστοιχη πορεία στην εμφάνιση και την εξέλιξη της ΔΝ, από την α-πουσία της ως την εξέλιξη της σε ΧΝΝ τελικού σταδίου. Κάποια άλλα θέματα αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας, όπως αν θα υπάρξουν στο μέλλον θεραπευτικές πα-ρεμβάσεις που θα προλαμβάνουν ή θα υποστρέφουν τη ΔΝ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Αναστολή του συστήματος ρενίνης - αγγειοτασίνης - αλδοστερόνης στη ΧΝΝ: Δίστομο μαχαίρι;

Τεύχος 50

Τσοτσορού Δ. Ουρανία
Νεφρολόγος, Επιμελήτρια, Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν"

Βλαχάκος Β. Δημήτριος
Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν"

Το Σύστημα Ρενίνης - Αγγειοτασίνης -Αλδοστερόνης (ΣΡΑΑ) έχει παραδοσιακά κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, στη διαχείρηση του όγκου αίματος και στο ισοζύγιο του νατρίου. Επιπλέον φαίνεται να εμπλέκεται στην παθογένεση της αθηροσκλήρωσης, της υπέρτασης, της υπερτροφίας της αριστεράς κοιλίας, της στεφανιαίας νόσου, της καρδιακής ανεπάρκειας και της εξέλιξης της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Παχυσαρκία και νεφρός

Τεύχος 50

DR N. Νικολοπούλου
Διευθύντρια Μονάδας Τεχνητού Νεφρού ΜΗΤΕΡΑ

Η παχυσαρκία, είναι επιδημία του 21ου αιώνα και αναμένεται να αυξηθεί κατά 40% τις επόμενες δεκαετίες. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές όπως ο διαβήτης τύπου ΙΙ, η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, αλλά και ο καρκίνος και η άπνοια του ύπνου. Τέλος η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο για χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) και την εξέλιξή της σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου (ΤΣΧΝΝ) και αιμοκάθαρσης. Επειδή ο αριθμός των παχύσαρκων ασθενών με ΧΝΝ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στις αναπτυγμένες αλλά και στις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, η παχυσαρκία αποτελεί ένα ταχέως αυξανόμενο πρόβλημα για την διεθνή νεφρολογική κοινότητα αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Ο Νικόλας μου...

Τεύχος 50

Νικόλας Βατυλιώτης
Δότης Νεφρού - έχασε τη ζωή του από ανεύρυσμα εγκεφάλου

Ο Νικόλας μου ήταν ένας νέος όμορφος και στο σώμα και στην ψύχη. Τον έζησα για 32 χρόνια και ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε ένα υιό γεμάτο καλοσύνη και αγάπη. Καθημερινά μιλούσαμε για το κάθε τι. Τον λάτρευα και με λάτρευε. Η σχέση μάνας-υιού ήταν απερίγραπτη. Κάναμε όνειρα για τη ζωή και μου είχε υποσχεθεί ότι στα 35 του θα έκανε οικογένεια. Ο Νικόλας μου ήταν δοτικός άνθρωπος, αυτό μας το δίδαξαν οι γονείς μου με τις πράξεις τους και με την αγάπη που είχαν μεταξύ τους, για την αγάπη που είχαν για τα δύο τους παιδιά, για τα εγγόνια τους, για κάθε άνθρωπο. Όλα έμειναν στη μέση, όταν τον Μάιο του 2011 μετά από ανεύρυσμα εγκεφάλου βρεθήκαμε στο νοσοκομείο Λευκωσίας...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Σε αυτόν τον ιστοχώρο χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας. Εφόσον συνεχίσετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε την χρήση cookies.