facebook 3 32linkedin 3 32

Cystatin c και διάγνωση της ΧΝΝ: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Τεύχος 38

Μαρία Καλιεντζίδου
Νεφρολόγος, Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Η εισαγωγή της εκτίμησης της σπειραματικής διήθησης (e GFR: estimated Glomerular Filtration Rate) στην καθημερινή κλινική πράξη για τον ορισμό και τη σταδιοποίηση της ΧΝΝ (Χρόνιας Νεφρικής Νόσου) ανανέωσε το ενδιαφέρον για τις μεθόδους μέτρησης και εκτίμησης της νεφρικής λειτουργίας. Οι περισσότερες δυτικές κοινωνίες ανησυχούν για τις δαπάνες υγείας εν όψει ενός πληθυσμού που γερνά και ενδιαφέρονται για ανάπτυξη αριθμού δραστικών παρεμβάσεων στην υγεία. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για δοκιμασίες ελέγχου (screening tests) νεφρικής λειτουργίας στο γενικό πληθυσμό με τον ίδιο τρόπο όπως στην αρτηριακή πίεση, τα λιπίδια του αίματος, τη μάζα σώματος. Προγράμματα ελέγχου γίνονται ολοένα πιο δημοφιλή μια που η πρόληψη θεωρείται καλύτερη της θεραπείας. Ως δοκιμασία ελέγχου (screening test) ορίζεται η επιλογή μιας δοκιμασίας που εφαρμόζεται σε ένα πληθυσμό από ασυμπτωματικά άτομα χωρίς προσωπικό οικογενειακό ιστορικό που να υποδεικνύει ότι είναι σε υψηλότερο κίνδυνο από τη νόσο από ότι ο γενικός πληθυσμός. Αποτελεί μια μορφή δευτερογενούς πρόληψης με σκοπό να ανιχνεύσει τη νόσο σε ασυμπτωματικά άτομα και να παρέχει πιο δραστική θεραπεία στα πρώιμα στάδια της νόσου ή πρωτοπαθούς πρόληψης ανιχνεύοντας παράγοντες κινδύνου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Εκπαίδευση προσωπικού και ασθενών για την πρόληψη των λοιμώξεων

Τεύχος 42

Χριστοδούλου Αθανάσιος
Νοσηλευτής ΤΕ, Mph, Κλινικός εκπαιδευτής ΜΤΝ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, Αλεξανδρούπολη

Οι Νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι από τις πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες σε νοσοκομεία, καθώς η νοσηρότητα και η θνησιμότητα που σχετίζεται με αυτές είναι σημαντική. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) εκτιμούν ότι 1 στους 20 νοσηλευόμενους ασθενείς αναπτύσσουν μια μόλυνση που συνδέεται με την υγειονομική περίθαλψη κάθε χρόνο, που αντιστοιχεί σε περίπου 2 εκατομμύρια κρούσματα και σχεδόν 100.000 θανάτους σε νοσοκομεία των ΗΠΑ μόνο (Yokoe, 2008 CDC, 2011D). Η οριζόντια μετάδοση νοσοκομειακών παθογόνων αναφέρεται στη διασπορά Παθογόνων μικροοργανισμών (βακτήρια, ιοί, μύκητες) από τον έναν ασθενή στον άλλον, από το νοσοκομειακό περιβάλλον στον ασθενή ή από τους επαγγελματίες υγείας στον ασθενή. Η μετάδοση γίνεται είτε με επαφή, άμεση και έμμεση, είτε μέσω σταγονιδίων, αλλά και αερογενώς.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Η στεφανιαία νόσος στην αιμοκάθαρση. Σύγχρονες τακτικές διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας.

Τεύχος 4

Μ. Σονικιάν
Επιμελήτρια Νεφρολογικού Τμήματος ΝΓΝ Μελισσίων Αμαλία Φλέμιγκ

Οι χρόνιοι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς παρουσιάζουν πολύ σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες καταγραφές, οι μισοί θάνατοι κάθε χρόνο οφείλονται σε καρδιαγγειακές επιπλοκές. Μεταξύ των επιπλοκών αυτών συγκαταλέγεται η στεφανιαία νόσος. Υπάρχουν τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές μεταξύ γενικού και αιμοκαθαιρόμενου πληθυσμού ως προς τις εκδηλώσεις , τους παράγοντες κινδύνου και την αντιμετώπιση της νόσου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Πρωτογενής πρόληψη και παράγοντες που επιταχύνουν την εξέλιξη της ΧΝΝ

Τεύχος 31

Γεράσιμος Ι. Μπαμίχας
Νεφρολόγος, Επιμελητής Α΄, Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Ο αριθμός των ασθενών με τελικό στάδιο ΧΝΝ που υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης ή μεταμόσχευση σχεδόν διπλασιάστηκε τα τελευταία 20χρόνια τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Με το δεδομένο, επίσης, ότι κάθε ασθενής με ΧΝΝ είναι σε αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, η ΧΝΝ θεωρείται πλέον ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας διεθνώς και χαρακτηρίζεται από αυξημένη συχνότητα εμφάνισης της νόσου, υψηλά κόστη και κακή έκβαση, άρα χρειάζεται πιο συντονισμένη προσπάθεια στον τομέα της πρόληψης. Η αυξημένη συχνότητα της ΧΝΝ οφείλεται στη δραματική αύξηση των συστηματικών νοσημάτων που προσβάλλουν τον νεφρό, όπως είναι η γενικευμένη αθηροσκληρυντική νόσος και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Υπολογίζεται ότι το 20-40% των ασθενών με ΣΔ τύπου 1 και 2 θα αναπτύξουν ΧΝΝ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Στρατηγικές δημόσιας υγείας για την πρόληψη της δημιουργίας, εξέλιξης και επιπλοκών της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου. Δευτερογενής πρόληψη, Τριτογενής πρόληψη, Προτάσεις

Τεύχος 28

Βασίλειος Κ. Λιακόπουλος
Νεφρολόγος, Λέκτορας Νεφρολογίας, Νεφρολογικό Τμήμα, Α’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Η επίπτωση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ) διαρκώς αυξάνεται τα τελευταία χρόνια και προβάλλοντας τα στοιχεία από τις ΗΠΑ συνάγεται ότι πάνω από 1.000.000 άτομα πάσχουν από κάποιο στάδιο ΧΝΝ στην Ελλάδα και πάνω από 100.000 άτομα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της ΧΝΝ. Ταυτόχρονα, ο επιπολασμός άλλων χρόνιων παθήσεων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), η υπέρταση, η καρδιαγγειακή νόσος, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια κ.ά. είναι μεγαλύτερος στον πληθυσμό με ΧΝΝ. Η ΧΝΝ λοιπόν αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας που σχετίζεται με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα και μεγάλο οικονομικό κόστος για το σύστημα υγείας. Κάθε προσπάθεια για την εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης της ΧΝΝ καθίσταται σήμερα επιτακτική και πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο