facebook 3 32linkedin 3 32

Ανασκόπηση βιοσυμβατότητας μεμβρανών αιμοκάθαρσης

Τεύχος 12

Μπαλοδήμος Χρήστος
Επιμελητής Α' Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Ν. Πύργου

12 05

Το αίμα των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση εκτίθεται επανειλημμένα σε ξένες ουσίες που περιέχονται στο εξωσωματικό κύκλωμα, του οποίου η μεμβράνη του φίλτρου αιμοκάθαρσης αποτελεί το μεγαλύτερο συστατικό. Παραδοσιακά η μεμβράνη θεωρείται φραγμός μεταξύ αίματος και υγρού διαλύματος, η διαρκής όμως αυτή επαφή (συχνά αποκαλούμενη “βιοσυμβατότης”) σχετίζεται με ενεργοποίηση του συμπληρώματος και άλλων ανοσολογικών και κυτταρικών οδών. Ο σκοπός αυτής του άρθρου είναι η ανασκόπηση των νεοτέρων δεδομένων όσον αφορά τις μεμβράνες αιμοκάθαρσης καθώς επίσης την βιοσυμβατότητα αυτών και τον ρόλο που διαδραματίζουν στην νοσηρότητα και θνησιμότητα των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Γενικές αρχές, εξέλιξη και ταξινόμηση μεμβρανών αιμοκάθαρσης

Τεύχος 41

Κυρίτσης Δ. Ηλίας
Νεφρολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΧΑ «Νεφρός Νέας Ιωνίας»

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ιατρικής κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ήταν η υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας σε ανθρώπους με σοβαρού βαθμού χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή σε περιπτώσεις βαριάς οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. Αυτό έγινε εφικτό χάρη στην αιμοκάθαρση, η ανακάλυψη, η εδραίωση και η βελτίωση της οποίας, εξασφάλισε τη συνέχιση της ζωής σε ασθενείς που σε παλαιότερες εποχές ήταν καταδικασμένοι. Ζωτική συνιστώσα στην αποτελεσματικότητα της αιμοκάθαρσης και στην κλινική έκβαση του ασθενούς, αποτελεί η μεμβράνη του φίλτρου της αιμοκάθαρσης. Το 1854, ένας χημικός από τη Γλασκόβη της Σκωτίας, ο Thomas Graham, ανακοίνωσε τις μελέτες του σχετικά με τη μετακίνηση διαλυμένων ουσιών διαμέσου μεμβρανών που χωρίζουν δυο διαλύματα. Λίγο αργότερα, το 1861, εισήγαγε για πρώτη φορά τον όρο «dialysis» - από την ελληνική λέξη διάλυση - για να περιγράψει την απομάκρυνση της ουρίας από τα ούρα προς άλλο διάλυμα, μέσω μιας ημιδιαπερατής μεμβράνης φυτικής προέλευσης και συγκεκριμένα τη περγαμηνή.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Διαπερατότητα της Μεμβράνης Αιμοκάθαρσης σε Ουσίες και Νερό. Έχει Σχέση με την Επιβίωση των Αιμοκαθαιρομένων Ασθενών;

Τεύχος 33

Γεράσιμος Μπαμίχας
Νεφρολόγος, Επιμελητής Α’, Νεφρολογική κλινική, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) V σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση έχουν υψηλή θνησιμότητα, που κυμαίνεται μεταξύ 14-26% στην Ευρώπη και 24% στις ΗΠΑ. Η συσσώρευση ουραιμικών τοξινών μέσου και μεγάλου μοριακού βάρους (ΜΒ) εμπλέκονται στην περίπλοκη παθοφυσιολογία της ουραιμίας και μαζί με άλλους παράγοντες συμβάλλουν στην υψηλή θνησιμότητα. Λόγω του μεγάλου μεγέθους των πόρων οι high flux μεμβράνες έχουν την ικανότητα απομάκρυνσης ουσιών μεγάλου ΜΒ. Δεν είναι σαφές, όμως, εάν αυτή η απομάκρυνση μεταφράζεται σε μακροχρόνια οφέλη όσον αφορά στην επιβίωση των ασθενών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Η κλινική εφαρμογή των μεμβρανών αιμοκάθαρσης

Τεύχος 29

Ανάσης Παύλος
Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

Η τεχνική υποστήριξη βασικών για την ζωή λειτουργιών, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης Ιατρικής. Πρόκειται, συνήθως, για την εφαρμογή βιοϋλικών σε ηλεκτρομηχανολογικές συσκευές, που η ελεγχόμενη λειτουργία τους οδηγεί σε αποτελέσματα, που έχουν άμεση σχέση με την πραγματοποίηση των απαραίτητων για την συνέχιση της ζωής οργανικών λειτουργιών. Το εκπληκτικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι, κάθε ένα από τα εφαρμοζόμενα υλικά έχει αρνητικές επιδράσεις στην βιολογία του οργανισμου, το σύνολο τους όμως, με την μορφή αναπτυγμένων τεχνικών λειτουργικής υποστήριξης, βελτιώνει την θνητότητα και την νοσηρότητα διαφόρων ομάδων ασθενών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Μεμβράνες αιμοκάθαρσης

Τεύχος 15

Δρ. Π.Ι. Ανάσης
Νεφρολόγος Διευθυντής ΓΝΝ Σπάρτης

15-04

Οι πρώτες τεχνικές επεξεργασίας του ύδατος (θέρμανση, διήθηση και πήξη) περιγράφονται σε σανσκριτικά κείμενα ηλικίας άνω των 5000 ετών. Όμως, η σημαντικότερη εξέλιξη στη “θεραπεία” του ύδατος υπήρξε η ανάπτυξη των τεχνητών μεμβρανών στα μέσα του 19ου αιώνα. Σήμερα, περίπου 50 χρόνια μετά η παραγωγή μεμβρανών από συνθετικά μη τροποποιημένα φυσικά πολυμερή εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο μελέτης και έρευνας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Οι τεχνητές μεμβράνες

Τεύχος 19

Ανάσης Παύλος
Διευθυντής, Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

19 03

Η έρευνα και η εφαρμογή των μεμβρανών απαιτεί την συνεργασία πολλών επιστημόνων. Οι χημικοί των πολυμερών κατασκευάζουν νέα υλικά και αναπτύσσουν εξελιγμένες δομές. Οι φυσικοχημικοί και οι μαθηματικοί περιγράφουν με μαθηματικά μοντέλα την μεταφορά της μάζας από τους πόρους τους. Οι χημικοί μηχανικοί σχεδιάζουν διαχωριστικές τεχνικές και πρακτικές εφαρμογές τους, στο ευρύτερο βιομηχανικό και εμπορικό πεδίο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Τα φίλτρα της αιμοκάθαρσης

Τεύχος 11

Ανάσης Παύλος
Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Γ.Ν.Ν. Σπάρτης

11 01

Αν κάποιος θα ήθελε να απλοποιήσει το μηχάνημα του Τεχνητού Νεφρού θα μπορούσε να πει ότι, σε βασικές γραμμές αποτελείται από δύο μέρη: Το φίλτρο της αιμοκάθαρσης και τις υποστηρικτικές αντλίες. Το φίλτρο της αιμοκάθαρσης αποτελείται από ένα κέλυφος, που χωρίζεται σε δύο διαμερίσματα από μία ημιδιαπερατή μεμβράνη. Στο ένα διαμέρισμα ρέει το αίμα του ασθενούς και στο άλλο περνά (με αντίθετη φορά) το διάλυμα της αιμοκάθαρσης. Οι ροές αίματος και διαλύματος αιμοκάθαρσης εξασφαλίζονται με το σύστημα των αντλιών. Οι αντλίες αποτελούν σταθερή συνιστώσα του μηχανήματος του Τεχνητού Νεφρού.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο