facebook 3 32linkedin 3 32

Η δωρεά νεφρικού μοσχεύματος από ζώντα δότη

Τεύχος 51

Ινιωτάκη Αλίκη
Iατρός, Πρώην Συντονίστρια - Διευθύντρια στο Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας

Είναι γνωστό ότι τα περιστατικά των ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου αυξάνονται τα τελευταία 10 χρόνια κατά 3-9% το χρόνο. Η αύξηση οφείλεται στη γήρανση του πληθυσμού και την υψηλή επίπτωση και συχνότητα ασθενειών όπως παχυσαρκία, διαβήτης και αρτηριακή υπέρταση. Δυστυχώς η αύξηση των υποψήφιων ληπτών νεφρικού μοσχεύματος δεν ακολουθείται από αντίστοιχη αύξηση των μεταμοσχεύσεων. Σύμφωνα με δεδομένα από το Transplant Newsletter, το 2014 πραγματοποιήθηκαν στην Ευρωπαïκή Κοινότητα 19.670 μεταμοσχεύσεις νεφρού όταν στη λίστα αναμονής για ένα μόσχευμα ήταν περισσότεροι από 46.000 υποψήφιοι λήπτες (1). Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι ασθενείς δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη λίστα αναμονής και άλλοι θα παραμείνουν στη λίστα χρόνια περιμένοντας ένα μόσχευμα που μπορεί να αργήσει ή να μην έλθει ποτέ. Απελπισμένοι άνθρωποι μπορεί να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις έξω από τα Ευρωπαïκά δεοντολογικά και νομικά πλαίσια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Λαπαροσκοπική νεφρεκτομή: ανώδυνη μέθοδος αφαίρεσης νεφρού από ζώντα δότη

Τεύχος 1

Η λαπαροσκοπική μέθοδος αφαίρεσης νεφρού από ζώντες δότες αποτελεί μια σύγχρονη τεχνική με πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για τους δότες όσο και για τους λήπτες. Είναι γνωστό ότι η μεταμόσχευση νεφρών από ζώντες δότες, υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με την δωρεά νεφρών από πτωματικούς δότες, διότι το μόσχευμα έχει μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης καθώς τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας ταιριάζουν καλύτερα, ενώ μειώνεται σημαντικά ο χρόνος αναμονής στις λίστες για μεταμόσχευση. Όμως μέχρι πρόσφατα υπήρχαν εμπόδια που αποθάρρυναν τους υποψήφιους δότες να προβούν σε αφαίρεση νεφρού. Η λαπαροσκοπική μέθοδος αποτελεί μια λιγότερο «εισβάλλουσα» τεχνική και επιτρέπει στους ανθρώπους να δωρίσουν ένα νεφρό με πολύ λιγότερο πόνο, μικρής διάρκειας νοσηλεία και μια σαφώς ταχύτερη ανάρρωση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Νεφρική μεταμόσχευση από πτωματικό δότη.

Τεύχος 10

Γ. Ίμβριος
Χειρούργος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

10 04

Η ιατρική αποδοχή του εγκεφαλικού θανάτου και η ακόλουθη νομική κατοχύρωσή της, καθώς και οι πρόοδοι που επιτελέσθησαν στην ανοσοκαταστολή αλλά και η επίλυση πολλών κλινικών, βιολογικών και ανοσολογικών προβλημάτων που σχετίζονταν με την μεταμόσχευση, παραμέρισαν τον αρχικό ενθουσιασμό για την διενέργεια μεταμοσχεύσεως νεφρών με δότη συγγενή δότη, που ακολούθησε την πρώτη μεταμόσχευση νεφρού μεταξύ ταυτοσήμων διδύμων την δεκαετία του '50.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Προετοιμασία του δότη

Τεύχος 10

Α. Κυριακίδου
Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΜΕΘ, “Αχιλλοπούλειου” Νοσοκομείο Βόλου

10 06

Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη των Μ.Ε.Θ. όλο και συχνότερα βλέπουμε αρρώστους που καταλήγουν στον εγκεφαλικό θάνατο πριν τον σωματικό. Αυτό συμβαίνει χάρη στην εντατική υποστήριξη των Μ.Ε.Θ. Με τον όρο “εγκεφαλικός Θάνατος” εννοούμε το θάνατο του εγκεφαλικού στελέχους, που τόσο ιατρικά όσο και νομικό σημαίνει το θάνατο του ασθενούς. Ο εγκεφαλικός θάνατος είναι ένα δραματικό γεγονός για την οικογένεια και το περιβάλλον του ανθρώπου που χάνεται αλλά και επώδυνη εμπειρία για το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό της Μ.Ε.Θ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Προσέγγιση και προετοιμασία του οικογενειακού περιβάλλοντος

Τεύχος 10

Α. Τσάκνη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Συντονίστρια Μεταμοσχεύσεων, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, “Ιπποκράτειο” Γ.Π.Ν. Θεσσαλονίκης

Η διαδικασία της προσέγγισης των συγγενών δυνητικού πτωματικού δότη παρουσιάζει διάφορα στάδια. Σχηματικά διακρίνουμε τα εξής: Ενημέρωση των συγγενών για την σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενούς από τους ιατρούς της μονάδας / Ενημέρωση των συγγενών από τους ιατρούς για την διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου / Ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών πριν από την έκκληση για δωρεά οργάνων / Πρόταση για συναίνεση των συγγενών στην προσφορά οργάνων και ιστών σώματος.
Όπως γίνεται αντιληπτό, απαραίτητη προϋπόθεση μιας επιτυχημένης προσέγγισης για απόσπαση συγκατάθεσης από τους συγγενείς, είναι η σταδιακή ενημέρωσή τους από τους θεράποντες ιατρούς, ώστε να συνειδητοποιηθεί αρχικά, η ιδέα της βαρύτητας της κατάσταση του ασθενούς και στη συνέχεια ο θάνατος με εγκεφαλικά κριτήρια (εγκεφαλικός θάνατος). Μόνον τότε είναι ο κατάλληλος χρόνος να παρέμβει ο Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο