facebook 3 32linkedin 3 32

Cystatin c και διάγνωση της ΧΝΝ: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Τεύχος 38

Μαρία Καλιεντζίδου
Νεφρολόγος, Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Η εισαγωγή της εκτίμησης της σπειραματικής διήθησης (e GFR: estimated Glomerular Filtration Rate) στην καθημερινή κλινική πράξη για τον ορισμό και τη σταδιοποίηση της ΧΝΝ (Χρόνιας Νεφρικής Νόσου) ανανέωσε το ενδιαφέρον για τις μεθόδους μέτρησης και εκτίμησης της νεφρικής λειτουργίας. Οι περισσότερες δυτικές κοινωνίες ανησυχούν για τις δαπάνες υγείας εν όψει ενός πληθυσμού που γερνά και ενδιαφέρονται για ανάπτυξη αριθμού δραστικών παρεμβάσεων στην υγεία. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για δοκιμασίες ελέγχου (screening tests) νεφρικής λειτουργίας στο γενικό πληθυσμό με τον ίδιο τρόπο όπως στην αρτηριακή πίεση, τα λιπίδια του αίματος, τη μάζα σώματος. Προγράμματα ελέγχου γίνονται ολοένα πιο δημοφιλή μια που η πρόληψη θεωρείται καλύτερη της θεραπείας. Ως δοκιμασία ελέγχου (screening test) ορίζεται η επιλογή μιας δοκιμασίας που εφαρμόζεται σε ένα πληθυσμό από ασυμπτωματικά άτομα χωρίς προσωπικό οικογενειακό ιστορικό που να υποδεικνύει ότι είναι σε υψηλότερο κίνδυνο από τη νόσο από ότι ο γενικός πληθυσμός. Αποτελεί μια μορφή δευτερογενούς πρόληψης με σκοπό να ανιχνεύσει τη νόσο σε ασυμπτωματικά άτομα και να παρέχει πιο δραστική θεραπεία στα πρώιμα στάδια της νόσου ή πρωτοπαθούς πρόληψης ανιχνεύοντας παράγοντες κινδύνου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

To στρες του ενδοπλασματικού δικτύου στη νεφρική λειτουργία

Τεύχος 52

Πισσάς Γεώργιος
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ελευθεριάδης Θεόδωρος
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Στεφανίδης Ιωάννης
Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ευδοκία Νικολάου
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Αριάννα Σαριγιάννη
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Κωνσταντίνα Τσόγκα
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ιωάννης Τσιάλτας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ετησίως η νεφρική νόσος είναι υπεύθυνη για τον θάνατο περισσοτέρων ασθενών από ότι ο καρκίνος του μαστού ή του προστάτη. Αναφέρεται ως «σιωπηλό νόσημα» καθώς αρχικά δεν παρουσιάζει συμπτώματα και μπορεί να παραμείνει μη ανιχνεύσιμο έως τα πολύ προχωρημένα στάδια. Σημειωτέον ότι λιγότεροι από το 10 % των ασθενών έχουν επίγνωση της μειωμένης νεφρικής τους λειτουργίας κατά τα στάδια Ι-ΙΙΙ. Παρά την πρόσφατη πρόοδο στον τομέα, τόσο η επίπτωση όσο και ο επιπολασμός της νόσου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, λόγω των περιορισμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων, με συνέπεια ο επιπολασμός της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (ΧΝΑ) να αγγίζει το 14%.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Αγγειακή επασβέστωση σε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο. Ένοχος ή αθώος θεατής;

Τεύχος 23

Κατσούδας Σ.
Επιμελητής Β’, Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Π.Π. Νοσοκομείο «Αττικόν»

Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) συνοδεύεται από υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακού (ΚΑ) θανάτου. Η ανάλυση των παραδοσιακών παραγόντων ΚΑ κινδύνου δεν μπορεί να εξηγήσει την αυξημένη θνητότητα των αιμοκαθαιρομένων ασθενών. Ήδη από το 1970 είναι γνωστό ότι η επασβέστωση του έσω και μέσου χιτώνα των αγγείων αποτελεί μια συχνή και χαρακτηριστική εκδήλωση αγγειακής νόσου της τελικού σταδίου ΧΝΝ (ΧΝΝ-ΤΣ). Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η αγγειακή επασβέστωση (ΑΕ) εθεωρείτο μια παθητική διαδικασία εναπόθεσης Ca2+ στα αγγεία, παρόμοια με αυτή που παρατηρείται σε άλλες παθολογικές και μη καταστάσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) και η γήρανση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον και πληθώρα δημοσιεύσεων που εξετάζουν το θέμα της ΑΕ. Μια έρευνα στο PubMed με τους όρους «calcificatiοn» και «kidney / renal» παρουσιάζει 11 δημοσιεύσεις το 1995 και 115 το 2005. Το πρόσφατο αυτό αυξημένο ενδιαφέρον για ένα τόσο παλιό θέμα οφείλεται σε πολλούς λόγους.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Αναζητώντας τη ΧΝΝ στο Facebook: Η σημασία της παρουσίας υποστηρικτικών ομάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τεύχος 47

Λαζάρου Δημήτριος
Νεφρολόγος, Επιμελητής Β, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Προβατοπούλου Σιμέλλα
Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media, social networking sites, SNS) έχουν καθιερωθεί στις μέρες μας, ως κυρίαρχο μέσο στην επικοινωνία και την ανταλλαγή υπηρεσιών. Η καινοτομία τους συνίσταται στο γεγονός ότι προσφέρεται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία στηρίζεται ένα πολύπλοκο οικοδόμημα κοινωνικών δικτύων και σχέσεων. Αυτό σημαίνει ότι παρέχονται πρωτοφανείς δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ ατόμων που έχουν παρόμοια προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα καθώς και ατόμων με κοινές δραστηριότητες. Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να υποστηρίζουν και τις πιο παραδοσιακές σχέσεις, όπως είναι οι οικογενειακές και οι φιλικές σχέσεις, καθιστώντας εφικτή την επικοινωνία σε ευρύτατα γεωγραφικά όρια. Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία, όμως υπάρχει η τάση να αναφέρονται ως μια ενιαία και αναγνωρίσιμη κατηγορία, λόγω ορισμένων κοινών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Αναιμία και Χρόνια Νεφρική Νόσος. Θεραπευτική αντιμετώπιση. Χρήση σκευασμάτων σιδήρου, βιταμίνης Β12, φυλλικού οξέος και συμπλεγμάτων βιταμινών

Τεύχος 24

Mαρινάκης Θ.
Επιμελητής Α’, Αιματολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Ξανθόπουλος Β.
Ιατρός, Αιματολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

dialysis living issue 24

Η αναιμία αποτελεί την πιο συχνή επιπλοκή της χρονίας νεφρικής νόσου (ΧΝ Ν). Το 1836 ο Bright πρώτος περιέγραψε τη σχέση μεταξύ αναιμίας και ΧΝΝ, ενώ αρκετά χρόνια αργότερα (1922) οι Brown και Roth κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αναιμία στη ΧΝΝ προκαλείται από τη μειωμένη παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC) από το μυελό των οστών. Το 1933, οι Parsons και Ekola-Strolberg διαπίστωσαν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων της αιμοσφαιρίνης (Hb) και της ουραιμίας και μάλιστα με την τιμή της κρεατινίνης (Cr).Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) χαρακτηρίζει ως αναιμία τη συγκέντρωση Hb <13g/dl για τους άνδρες και τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και 12 g/dL για τις υπόλοιπες γυναίκες, ενώ η Επιτροπή του National Kidney Foundation / Kidney Dialysis Outcomes Quality Initiative (KDOQI) προτείνει τη διερεύνηση κάθε αναιμίας σε ασθενείς με ΧΝΝ όταν η τιμή της Hb είναι 11 g/dL για τις γυναίκες στην αναπαραγωγική ηλικία και 12 g/dL για τους άνδρες και τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Αναστολείς αντλίας πρωτονίων και νεφρική νόσος: βιβλιογραφική ανασκόπηση

Τεύχος 48

Δημήτριος Μπακούλης
Ειδικός Νεφρολόγος, Επιμελητής Νεφρολογικής Κλινικής - Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

ΔΡ. Θεοφάνης Αποστόλου
Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος «Αντώνιος Γ. Μπίλλης», ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική»

Η χρήση των αναστολέων αντλίας πρωτονίων (Proton Pump Inhibitors, PPIs) αυξάνεται ετησίως, είτε λελογισμένα λόγω υποκείμενης νόσου του πεπτικού συστήματος που δικαιολογεί τη λήψη τους, είτε εκ του περισσού λόγω ασαφών γαστρεντερικών ενοχλημάτων και για την πρόληψη συμπτωμάτων στα πλαίσια λήψης άλλων αγωγών. Μάλιστα, αναμενόμενο είναι η χρήση τους να αυξηθεί ακόμα περισσότερο λόγω της μετατροπής κάποιων εξ αυτών σε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΑΦΑ) ή OTC (over the counter drugs) όπως π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ινδία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Αναστολή του συστήματος ρενίνης - αγγειοτασίνης - αλδοστερόνης στη ΧΝΝ: Δίστομο μαχαίρι;

Τεύχος 50

Τσοτσορού Δ. Ουρανία
Νεφρολόγος, Επιμελήτρια, Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν"

Βλαχάκος Β. Δημήτριος
Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν"

Το Σύστημα Ρενίνης - Αγγειοτασίνης -Αλδοστερόνης (ΣΡΑΑ) έχει παραδοσιακά κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, στη διαχείρηση του όγκου αίματος και στο ισοζύγιο του νατρίου. Επιπλέον φαίνεται να εμπλέκεται στην παθογένεση της αθηροσκλήρωσης, της υπέρτασης, της υπερτροφίας της αριστεράς κοιλίας, της στεφανιαίας νόσου, της καρδιακής ανεπάρκειας και της εξέλιξης της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Αντιθρομβωτική αγωγή στη χρόνια νεφρική νόσο. Εφαρμογή των χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρινών

Τεύχος 26

Χριστοπούλου - Κοκκίνου Β.
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, Αθήνα

26 2

Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) συχνά συνοδεύεται από την εμφάνιση θρομβοεμβολικών επεισοδίων αν και περισσότερο σχετιζόμενες με αυτή θεωρούνται οι αιμορραγικές εκδηλώσεις. Οι θρομβωτικές επιπλοκές της ΧΝΝ, ιδίως στα τελικά στάδια της (III και IV), οφείλονται σε ποικίλους παθογενετικούς μηχανισμούς αλλά και στις θεραπευτικές ή υποστηρικτικές ιατρικές παρεμβάσεις, όπως η χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση (ΧΑ) και η μεταμόσχευση νεφρού. Είναι γνωστή η υπερπηκτικότητα που συνοδεύει τη ΧΝΝ, η οποία συχνά καταλήγει σε θρομβώσεις -συμπτωματικές ή όχι - όπως μαρτυρεί η ανίχνευση στο αίμα ΤΑΤ, PF1+2, FPA και D-διμερών. Επίσης στο νεφρωσικό σύνδρομο (ΝΣ) δεν είναι σπάνια η θρόμβωση της νεφρικής φλέβας, με αίτια -ή έστω υποκείμενους επιβαρυντικούς παράγοντες- την έλλειψη, λόγω απώλειας με τα ούρα, της αντιθρομβίνης III (ΑΤΙΙΙ), αλλά και την αύξηση του ινωδογόνου, των παραγόντων VIII και von Willebrand, ενίοτε και του TFPI, την ενδεχόμενη διαταραχή των επιπέδων των άλλων φυσικών αναστολέων της πήξης, δηλαδή της πρωτεΐνης C (PrC) και της πρωτεΐνης S (PrS), καθώς και την πιθανή διαταραχή του ινωδολυτικού μηχανισμού.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο