facebook 3 32linkedin 3 32

To στρες του ενδοπλασματικού δικτύου στη νεφρική λειτουργία

Τεύχος 52

Πισσάς Γεώργιος
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ελευθεριάδης Θεόδωρος
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Στεφανίδης Ιωάννης
Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ευδοκία Νικολάου
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Αριάννα Σαριγιάννη
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Κωνσταντίνα Τσόγκα
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ιωάννης Τσιάλτας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ετησίως η νεφρική νόσος είναι υπεύθυνη για τον θάνατο περισσοτέρων ασθενών από ότι ο καρκίνος του μαστού ή του προστάτη. Αναφέρεται ως «σιωπηλό νόσημα» καθώς αρχικά δεν παρουσιάζει συμπτώματα και μπορεί να παραμείνει μη ανιχνεύσιμο έως τα πολύ προχωρημένα στάδια. Σημειωτέον ότι λιγότεροι από το 10 % των ασθενών έχουν επίγνωση της μειωμένης νεφρικής τους λειτουργίας κατά τα στάδια Ι-ΙΙΙ. Παρά την πρόσφατη πρόοδο στον τομέα, τόσο η επίπτωση όσο και ο επιπολασμός της νόσου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, λόγω των περιορισμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων, με συνέπεια ο επιπολασμός της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (ΧΝΑ) να αγγίζει το 14%.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Ανθρώπινα ανταλλακτικά

Τεύχος 2

Η έρευνα των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, η εξέλιξή της και το μέλλον των μεταμοσχεύσεων. Η γένεση μιας ανθρώπινης οντότητας ξεκινά από το στάδιο της σύντηξης των γαμετών, δηλαδή των γεννητικών κυττάρων. Η σύντηξη είναι στην ουσία η γονιμοποίηση του θηλυκού γαμέτη, που ονομάζεται ωάριο, από τον αρσενικό γαμέτη δηλαδή το σπερματοζωάριο. Το αποτέλεσμα της σύντηξης, δηλαδή το γονιμοποιημένο ωάριο, ονομάζεται ζυγωτό. Το ζυγωτό, το πρωταρχικό μοναδικό κύτταρο, μπορεί να δώσει γένεση σε ένα πλήρες ανθρώπινο ον με τα περίπου 1014 κύτταρά του, που όλα (με λίγες εξαιρέσεις) είναι γενετικά απαράλλαχτα με το αρχικό, ακολουθώντας τη διαδικασία της μιτωτικής διαίρεσης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Προγονικά κύτταρα και νεφρική βλάβη

Τεύχος 21

Μ. Παπαμιχαήλ
Διευθυντής, Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου, Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας»

Π. Σωτηροπούλου
Ερευνήτρια, Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου, Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας»

Η θεραπεία με προγονικά κύτταρα (ΠΚ, stem cells) αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την αναγέννηση κατεστραμμένων ιστών και την αποκατάσταση ανίατων μέχρι σήμερα παθήσεων.Η ανακάλυψη των ΠΚ τα οποία έχουν την ικανότητα να διαφοροποιούνται προς ποικίλους ιστούς άνοιξε νέους ορίζοντες στη βασική βιολογική έρευνα, ενώ έθεσε τις βάσεις για τη θεραπεία πολλών μη θεραπεύσιμων με τις κλασικές ιατρικές μεθόδους νοσημάτων. Τα ΠΚ έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούνται προς διαφορετικές κατηγορίες κυττάρων. Πληθυσμοί ΠΚ μπορούν να εντοπιστούν τόσο σε εμβρυϊκούς ιστούς, όσο και σε ιστούς ενηλίκων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Πρώιμη κυτταρική γήρανση, μια ακόμη επιπλοκή της ουραιμίας με καρδιαγγειακό κόστος;

Τεύχος 27

Τσιρπανλής Γ.
Αναπληρωτής Διευθυντής, Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς”

27 3

Η νοσηρότητα και η θνησιμότητα από καρδιαγγειακές (ΚΑ) αιτίες είναι ιδιαίτερα υψηλή στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ).Ο ΚΑ κίνδυνος που συνοδεύει τη ΧΝΝ έχει ως κύρια αιτία την αθηρωμάτωση. Η αυξημένη επίπτωση της αθηρωμάτωσης σχετίζεται τόσο με τα υψηλά ποσοστά παρουσίας των λεγόμενων «παραδοσιακών» παραγόντων κινδύνου [π.χ. του σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ) και της αρτηριακής υπέρτασης (ΑΥ)] όσο και με «μη παραδοσιακούς παράγοντες ΚΑ κινδύνου (π.χ. το οξειδωτικό stress και τη χρόνια ήπια φλεγμονή) που χαρακτηρίζουν τον πληθυσμό αυτό. Μια σειρά πρόσφατων δημοσιεύσεων έχει συνδέσει πολλούς από τους παραπάνω παράγοντες με το φαινόμενο της γήρανσης των κυττάρων, τη δομή και λειτουργία των τελομερών και την τελομεράση. Δεδομένα που συνδέουν τη μορφολογία και λειτουργικότητα του αγγειακού ενδοθηλίου, τα κύτταρα που συμμετέχουν στο σχηματισμό της αθηρωματικής πλάκας τα μυοκαρδιακά κύτταρα κ.ά., με τα χαρακτηριστικά της κυτταρικής γήρανσης, συσσωρεύονται συνεχώς.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο