facebook 3 32linkedin 3 32

To στρες του ενδοπλασματικού δικτύου στη νεφρική λειτουργία

Τεύχος 52

Πισσάς Γεώργιος
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ελευθεριάδης Θεόδωρος
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Στεφανίδης Ιωάννης
Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ευδοκία Νικολάου
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Αριάννα Σαριγιάννη
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Κωνσταντίνα Τσόγκα
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ιωάννης Τσιάλτας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ετησίως η νεφρική νόσος είναι υπεύθυνη για τον θάνατο περισσοτέρων ασθενών από ότι ο καρκίνος του μαστού ή του προστάτη. Αναφέρεται ως «σιωπηλό νόσημα» καθώς αρχικά δεν παρουσιάζει συμπτώματα και μπορεί να παραμείνει μη ανιχνεύσιμο έως τα πολύ προχωρημένα στάδια. Σημειωτέον ότι λιγότεροι από το 10 % των ασθενών έχουν επίγνωση της μειωμένης νεφρικής τους λειτουργίας κατά τα στάδια Ι-ΙΙΙ. Παρά την πρόσφατη πρόοδο στον τομέα, τόσο η επίπτωση όσο και ο επιπολασμός της νόσου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, λόγω των περιορισμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων, με συνέπεια ο επιπολασμός της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (ΧΝΑ) να αγγίζει το 14%.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Ανασκόπηση βιοσυμβατότητας μεμβρανών αιμοκάθαρσης

Τεύχος 12

Μπαλοδήμος Χρήστος
Επιμελητής Α' Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Ν. Πύργου

12 05

Το αίμα των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση εκτίθεται επανειλημμένα σε ξένες ουσίες που περιέχονται στο εξωσωματικό κύκλωμα, του οποίου η μεμβράνη του φίλτρου αιμοκάθαρσης αποτελεί το μεγαλύτερο συστατικό. Παραδοσιακά η μεμβράνη θεωρείται φραγμός μεταξύ αίματος και υγρού διαλύματος, η διαρκής όμως αυτή επαφή (συχνά αποκαλούμενη “βιοσυμβατότης”) σχετίζεται με ενεργοποίηση του συμπληρώματος και άλλων ανοσολογικών και κυτταρικών οδών. Ο σκοπός αυτής του άρθρου είναι η ανασκόπηση των νεοτέρων δεδομένων όσον αφορά τις μεμβράνες αιμοκάθαρσης καθώς επίσης την βιοσυμβατότητα αυτών και τον ρόλο που διαδραματίζουν στην νοσηρότητα και θνησιμότητα των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Αντιμετώπιση της νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου των διαβητικών ασθενών με αιμοκάθαρση και συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση.

Τεύχος 6

Π.Σ. Πασαδάκης
Επίκουρος Καθηγητής

Β.Α. Βαργεμέζης
Καθηγητής, Διευθυντής, Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί την ταχύτερα αυξανόμενη αιτία νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου, ενώ αναλογικά ο αριθμός των διαβητικών ασθενών που απαιτούν θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας βρίσκεται παγκοσμίως στην πρώτη θέση μεταξύ των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) άλλης αιτιολογίας. Στις ΗΠΑ, το ποσοστό των νέων ασθενών που αρχίσουν θεραπεία υποκατάστασης λόγω διαβητικής νεφροπάθειας αυξήθηκε την περίοδο 1984-1997 από 27% σε 44,4%. Τριάντα χρόνια πριν, η υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας παρείχε περιορισμένα οφέλη για τους περισσότερους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου οφειλόμενης στη διαβητική νεφροπάθεια. Στο διάστημα όμως που πέρασε, η επιβίωση των διαβητικών ασθενών σε αιμοκάθαρση (ΑΚ), συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) ή με νεφρική μεταμόσχευση έχει βελτιωθεί θεαματικά. Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία επιτεύχθηκε προοδευτική μείωση του ρυθμού θανάτων των διαβητικών ασθενών σε θεραπεία εξωνεφρικής κάθαρσης. Στις ΗΠΑ, τη δεκαετία 1986-1996 η θνητότητα για το πρώτο έτος μειώθηκε από 40,4 σε 23,2 για κάθε 100 χρόνια ασθενών. Παρόμοια μείωση παρατηρήθηκε και στο διαβητικό πληθυσμό στο Toronto του Καναδά. Στην προοδευτική αυτή μείωση του ρυθμού θνητότητας συνέβαλαν ουσιαστικά η αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου και η ανάπτυξη της ιατρικής εντατικής φροντίδας, οι τεχνολογικές βελτιώσεις και η πρώιμη ένταξη των διαβητικών ασθενών σε θεραπεία υποκατάστασης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Αξιολόγηση της κατάστασης ενυδάτωσης, θρέψης και εκτίμηση της γωνίας φάσης (phase angle-pa) με τη χρήση βιοεμπέδησης πολλαπλών συχνοτήτων (ΒΙΑ) σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ)

Τεύχος 44

Γριβέας Ιωάννης
Νεφρολόγος, ΜD, PhD, Νεφρολογικό τμήμα 417 ΝΙΜΤΣ, Μ.Χ.Α. «Νεφροιατρική», Ιδ. Νεφρολογικό ιατρείο «Athens-nephrology»

H σύσταση του ανθρωπίνου σώματος θεωρείται χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο σε πολλές ιατρικές ειδικότητες. Η αναγνώριση αλλαγών στη θρέψη και την ενυδάτωση ασθενών είναι χρήσιμη στη νεφρολογία και ιδιαίτερα στη χρόνια νεφρική νόσο, όπου η υποθρεψία και η υπερυδάτωση είναι καταστάσεις που επηρεάζουν την πρόγνωση των ασθενών αυτών. Παράλληλα, η χρήση «παραδοσιακών» διαγνωστικών δοκιμασιών βασισμένες στην κλινική εξέταση και στις βιοχημικές εξετάσεις οδηγεί πολλές φορές σε ανακριβή αποτελέσματα. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι σήμερα για τον υπολογισμό της σύστασης του σώματος: η ισοτοπική εκτίμηση, η ανθρωπομετρία, η εκτίμηση πυκνότητας του σώματος, η μέτρηση οστικής πυκνότητας (DEXA), η χρήση μαγνητικής ή αξονικής τομογραφίας και η βιοεμπέδηση (bioimpedance, BIA).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Αξιολόγηση της παρεντερικής χορήγησης αμινοξέων κατά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης, στη διατροφική κατάσταση των αιμοκαθαιρόμενων.

Τεύχος 13

Π. Αληβάνης, Ι. Γιαννικουρής, Α. Ζερβός, Π. Βογιατζής, Α. Αρβανίτης, Μ. Βολανάκη, Ι. Αθανασοπούλου
Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Χ. Μιχαλαρέα
University of Surrey Roehampton

13 03

Οι προηγούμενες σχετικές μελέτες που αφορούσαν στο επίπεδο θρέψης των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών έδειξαν ότι η υπολευκωματιναιμία, το αρνητικό ισοζύγιο αζώτου, η απώλεια μυϊκής μάζας και σωματικού βάρους ήταν συχνά ευρήματα και δυνητικά αποτελούσαν έναν από τους κυριότερους παράγοντες νοσηρότητας και θνητότητας στους πληθυσμούς αυτούς. Στις διάφορες μελέτες η συχνότητα της υποθρεψίας κυμαίνεται σε επίπεδα από 20% έως 60% του συνόλου των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Γενικές αρχές, εξέλιξη και ταξινόμηση μεμβρανών αιμοκάθαρσης

Τεύχος 41

Κυρίτσης Δ. Ηλίας
Νεφρολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΧΑ «Νεφρός Νέας Ιωνίας»

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ιατρικής κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ήταν η υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας σε ανθρώπους με σοβαρού βαθμού χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή σε περιπτώσεις βαριάς οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. Αυτό έγινε εφικτό χάρη στην αιμοκάθαρση, η ανακάλυψη, η εδραίωση και η βελτίωση της οποίας, εξασφάλισε τη συνέχιση της ζωής σε ασθενείς που σε παλαιότερες εποχές ήταν καταδικασμένοι. Ζωτική συνιστώσα στην αποτελεσματικότητα της αιμοκάθαρσης και στην κλινική έκβαση του ασθενούς, αποτελεί η μεμβράνη του φίλτρου της αιμοκάθαρσης. Το 1854, ένας χημικός από τη Γλασκόβη της Σκωτίας, ο Thomas Graham, ανακοίνωσε τις μελέτες του σχετικά με τη μετακίνηση διαλυμένων ουσιών διαμέσου μεμβρανών που χωρίζουν δυο διαλύματα. Λίγο αργότερα, το 1861, εισήγαγε για πρώτη φορά τον όρο «dialysis» - από την ελληνική λέξη διάλυση - για να περιγράψει την απομάκρυνση της ουρίας από τα ούρα προς άλλο διάλυμα, μέσω μιας ημιδιαπερατής μεμβράνης φυτικής προέλευσης και συγκεκριμένα τη περγαμηνή.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Γιατί η χρήση κινητών τηλεφώνων πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης

Τεύχος 11

Δ. Γεωργαρά
Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Α. Ζέρβα
Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

11 02

Η κινητή τηλεφωνία έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Έτσι οι ασθενείς στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού μας ζητούν να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της αιμοκάθαρσης. Στο εγχειρίδιο χρήσεως των μηχανημάτων αναφέρεται ότι : “Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή εξαρτημάτων τηλεπικοινωνίας κοντά στα μηχανήματα μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση του μηχανήματος”.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Εξατομικευμένη αιμοκάθαρση. Μελλοντικά ερωτήματα.

Τεύχος 46

Ευαγγελία Ι. Φραγγεδάκη
MD, Ιατρός - Νεφρολόγος, Διευθύντρια Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Παρά την πάνω από πέντε δεκαετίες εμπειρία μας στην αιμοκάθαρση, η πενταετής επιβίωση των ασθενών μας, σε πολλές περιπτώσεις συγκρίνεται με την αντίστοιχη, μονήρων κακοήθων όγκων. Το παραπάνω αποτελεί ισχυρό κίνητρο για αναζήτηση αιτιών και τρόπων βελτίωσης των πρακτικών μας. Στηριχθήκαμε και στηριζόμαστε ακόμα, σε μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες (evidence-based trials), μέσω των οποίων και με την βοήθεια εξειδικευμένων νεφρολόγων, δημιουργήσαμε κατευθυντήριες οδηγίες που απευθύνονται στο σύνολο των ασθενών μας. Εισάγουμε την σύγχρονη τεχνολογία μέσω διηθητικών και προσροφητικών μεθόδων αιμοκάθαρσης (με στόχο την αύξηση του όγκου αιμοκάθαρσης), τον ποιοτικό έλεγχο του νερού, τα βελτιωμένα φίλτρα, τη χρήση μοντέρνων φαρμακευτικών σκευασμάτων, στην αντιμετώπιση κύρια, της αναιμίας, της δέσμευσης φωσφόρου, της οστεοδυστροφίας της ΧΝΝ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.