facebook 3 32linkedin 3 32

Επείγοντα σε οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Τεύχος 7

Κώστας Μαυροματίδης
Νεφρολόγος

Τα επείγοντα στην οξεία νεφρική ανεπάρκεια (ονα) περιλαμβάνουν από την καρδιά και το κυκλοφορικό το πνευμονικό οίδημα, τις αρρυθμίες και την υπέρταση, από τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές κυρίως την υπερκαλιαιμία και την υπασβεστιαιμία, από την οξεοβασική ισορροπία κυρίως την μεταβολική οξέωση και αλκάλωση, σε αποφρακτικές ουροπάθειες την επίσχεση των ούρων και τέλος προβλήματα από φλεβικούς καθετήρες αιμοκάθαρσης ή shunt, που τοποθετήθηκαν σε ασθενείς με διαγνωσμένη πλέον ονα σε νοσοκομείο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Η δίαιτα των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

Τεύχος 5

Κώστας Μαυροματίδης
Δ/ντής Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝΝ Κομοτηνής

Τσίτσιος Τηλέμαχος
Αναπληρωτής Δ/ντής Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝΝ Κομοτηνής

Σωτηρακόπουλος Νικόλαος
Επιμελητής Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝΝ Κομοτηνής

Ο σκοπός της δίαιτας στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, όταν ο άρρωστος βρίσκεται ήδη στον τεχνητό νεφρό είναι:
1. Να μειώσει την κατανάλωση ουσιών που δεν μπορούν να απομακρυνθούν, όπως η ουρία, το κάλιο, ο φώσφορος, το αλάτι, το νερό κ.ά., αφού πλέον οι νεφροί δεν λειτουργούν, έτσι ώστε μέχρι να ξανακάνει αιμοκάθαρση, αυτές να μην συγκεντρώνονται στον οργανισμό και του δημιουργούν διάφορα προβλήματα.
2. Να δώσει στον άρρωστο ουσίες που χρειάζεται για να διατηρηθεί στη ζωή φυσιολογικά (λευκώματα, βιταμίνες, σίδηρο κ.ά.), αλλά και να αναπτυχθεί (θρέψη, παραγωγή αίματος).
3. Να περιορίσει την καθημερινή λήψη νερού σε μικρές ποσότητες, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η καρδιά του, με την συνεχή αυτή αύξηση και μείωση του σωματικού του βάρους πέρα από κάποια όρια.
Μία καλά σχεδιασμένη δίαιτα είναι σημαντική για όλους μας, προκειμένου να βελτιώσουμε την υγεία μας. Όταν κάποιος φθάσει σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και χρειάζεται αιμοκάθαρση, η δίαιτά του είναι απαραίτητο να αλλάξει. Αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της θεραπείας των αρρώστων αυτών, όπως είναι σημαντική και σε πρωιμότερα στάδια της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Νεφρολογικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Επιδημιολογικά δεδομένα

Τεύχος 25

Κ. Μαυροματίδης
Διευθυντής, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κομοτηνής

25 1

Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) ασκεί ποικίλες βλαπτικές επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η νοσηρότητα και η θνητότητα των ασθενών αυτών. Διαπιστώνεται λοιπόν σ'αυτούς συχνότερα καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος, αρρυθμίες και άλλες διαταραχές, οι οποίες με ποικίλους τρόπους θα μπορούσαν να περιοριστούν, όχι όμως και να απαλειφθούν. Η ανασκόπηση αυτή εστιάζεται στις επιδράσεις της ΧΝΝ στην καρδιά και τα αγγεία, όχι όμως και στην αντίστροφη σχέση που υφίσταται, κατά την οποία η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια επηρεάζει τη νεφρική λειτουργία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Νεφρός και δηλητηριάσεις

Τεύχος 4

Κ. Μαυροματίδης
Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Ν. Κομοτηνής

Οι δηλητηριάσεις, που αποτελούν προνόμιο κυρίως των αναπτυγμένων χωρών, είναι αρκετά συχνές, γεγονός που αποδίδεται μεταξύ των άλλων και στην πληθώρα των δηλητηρίων που κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται καθημερινά από τον άνθρωπο. Τα συνηθέστερα αίτια των δηλητηριάσεων αποτελούν τα φάρμακα (ιατρικά ή φυτοφάρμακα), είδη επαγγελματικής χρήσης και προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Σύμφωνα με στοιχεία του 1994, στη χώρα μας τα φάρμακα ήταν υπεύθυνα για το 42,4% των δηλητηριάσεων, τα είδη οικιακής χρήσης για το 26,1%, τα γεωργικά φάρμακα για το 4,5%, τα καλλυντικά για το 6% και άλλες χημικές ουσίες για το 5,6%.Το σπίτι ήταν στις περισσότερες των περιπτώσεων ο χώρος στον οποίο συνέβη η δηλητηρίαση (86%), ενώ ο εργασιακός χώρος ενοχοποιείτο στο 2,8% και τα χωράφια στο 6,6%. Αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι στο 81,5% των περιπτώσεων η αιτία της δηλητηρίασης ήταν ένα τυχαίο γεγονός, στο 13,7% ήταν απόπειρες αυτοκτονίας και στο 3,4% επαγγελματικά αίτια. Με αφορμή το γεγονός ότι και οι νεφροί σε πολλές από τις δηλητηριάσεις πάσχουν και συμμετέχουν με κλινικές εκδηλώσεις, θα γίνει αναφορά στις σημαντικότερες δηλητηριάσεις που χαρακτηρίζονται, εκτός των άλλων, και από νεφρική βλάβη.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Ο μεταβολισμός του μαγνησίου

Τεύχος 6

Κώστας Μαυροματίδης
Δ/ντής Νεφρολογικού Τμήματος Κομοτηνής

Το μαγνήσιο, με σθένος δύο και ατομικό βάρος 24, αποτελεί το όγδοο συχνότερο στοιχείο που υπάρχει στο φλοιό της γης (~2%). Είναι το τέταρτο σε σειρά κατιόν του οργανισμού (μετά το ασβέστιο, το κάλιο και το νάτριο), ενώ στον ενδοκυττάριο χώρο είναι το δεύτερο συχνότερο κατιόν μετά το κάλιο. Διαπιστώνεται στα μεταλλικά και στα θαλασσινά νερά (ιδιαίτερα των νησιών). Ανακαλύφθηκε το 1807 σαν μέταλλο και ονομάστηκε μάγγνιο (από την μαγνησία στην οποία βρέθηκε), ενώ στην συνέχεια διαπιστώθηκε στο ταλκ, γι’ αυτό και ονομάστηκε "talcium". Πήρε το τελικό του όνομα από τον Γάλλο φαρμακοποιό Alexander Bussy το 1829.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Οίδημα ανθεκτικό στη διουρητική αγωγή. Αιτίες και αντιμετώπιση

Τεύχος 10

Μαυροματίδης Κώστας
Νεφρολόγος, Δ/ντής Νεφρολογικού Τμήματος Κομοτηνής

10 05

Η θεραπεία του οιδηματικού ασθενή αρχίζει με διουρητικά της αγκύλης, αφού αυτά είναι ισχυρά και αποδίδουν τα μέγιστα στις καταστάσεις αυτές. Επιπλέον, οι νεφροί όπως διαπιστώθηκε πειραματικά, προσαρμόζουν την λειτουργία τους σε περιπτώσεις χρόνιας λήψης διουρητικών. Έτσι αρχικά τα τμήματα των σωληναρίων που βρίσκονται μετά το σημείο δράσης του διουρητικού, που λαμβάνει ένας ασθενής και προκαλεί αύξηση της αποβολής του NaCl, αυξάνουν την επαναρρόφηση του NaCl, επειδή αυξάνεται το φορτίο του που φθάνει στα σημεία αυτά.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Προβλήματα ύδατος, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας χειρουργικών ασθενών

Τεύχος 11

Μαυροματίδης Κώστας
Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝΝ Κομοτηνής

11 04

Σε φυσιολογικά άτομα όταν υπάρχει φυσιολογική πρόσληψη ύδατος και τροφής φθάνουν καθημερινά στο αρχικό τμήμα του λεπτού εντέρου 7-10 λίτρα υγρών που προέρχονται από τις εκκρίσεις των σιελογόνων αδένων, του στομάχου, της χολής, του παγκρέατος και του εντέρου. Από αυτά επαναρροφώνται τα 7.5-9.5 λίτρα, κυρίως στο λεπτό έντερο (το 60% στη νήστιδα, το 20% στον ειλεό) και το υπόλοιπο 20% στο κώλο (φυσιολογικά τα κόπρανα περιέχουν μόνο 100ml ύδατος). Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η επαναρροφητική ικανότητα του παχέως εντέρου είναι πολύ μεγάλη και μεγαλύτερη από αυτή της νήστιδας (το κώλο επαναρροφά το 95% των 2 λίτρων υγρών που φθάνουν εκεί).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

Τεύχος 22

Μαυροματίδης Κ.
Διευθυντής, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κομοτηνής

Οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου έχουν συχνά την ανάγκη χειρουργικής αντιμετώπισης ποικίλων παθολογικών καταστάσεων. Ωστόσο τόσο εξ αιτίας της νεφρικής τους νόσου, όσο και λόγω της συνύπαρξης ποικίλων συνοδών χρονίων νοσημάτων όπως της υπέρτασης, της στεφανιαίας νόσου, της καρδιακής ανεπάρκειας κ.ά, η απόφαση για να γίνει μία τέτοια επέμβαση είναι δυσκολότερη και τα προβλήματα που πιθανά θα προκύψουν κατά και μετά την διαδικασία της είναι σημαντικότερα έναντι αυτών που αντιμετωπίζονται στο γενικό πληθυσμό. Ειδικότερα, απαιτείται λήψη καλού ιστορικού για να γνωρίζουμε την γενική κατάσταση του ασθενούς, καλός προεγχειρητικός έλεγχος (κάλιο, αιματοκρίτης, ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτροκαρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακα) και σωστή προετοιμασία του ασθενούς (αιμοκάθαρση στις προηγούμενες 24 ώρες από την επέμβαση, κάλιο ορού κατά το τέλος της συνεδρίας περίπου 3 mE/L και αποφυγή υπογκαιμίας). Επίσης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των μυοχαλαρωτικών, αναλγητικών και αναισθητικών φαρμάκων, όπως επίσης και οι χειρισμοί κατά τη διάρκεια της επέμβασης (προσοχή στην αρτηριοφλεβική αναστόμωση, προσεκτική χρήση του φλεβικού δικτύου των άνω άκρων, αποφυγή καθετήρα κύστεως σε ολιγοανουρικούς ασθενείς). Στην ανασκόπηση αυτή γίνεται εκτενής αναφορά σ’ όλα όσα αφορούν στα παραπάνω σε κάθε φάση της διαδικασίας κάθε επέμβασης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο