facebook 3 32linkedin 3 32

To στρες του ενδοπλασματικού δικτύου στη νεφρική λειτουργία

Τεύχος 52

Πισσάς Γεώργιος
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ελευθεριάδης Θεόδωρος
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Στεφανίδης Ιωάννης
Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ευδοκία Νικολάου
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Αριάννα Σαριγιάννη
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Κωνσταντίνα Τσόγκα
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ιωάννης Τσιάλτας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ετησίως η νεφρική νόσος είναι υπεύθυνη για τον θάνατο περισσοτέρων ασθενών από ότι ο καρκίνος του μαστού ή του προστάτη. Αναφέρεται ως «σιωπηλό νόσημα» καθώς αρχικά δεν παρουσιάζει συμπτώματα και μπορεί να παραμείνει μη ανιχνεύσιμο έως τα πολύ προχωρημένα στάδια. Σημειωτέον ότι λιγότεροι από το 10 % των ασθενών έχουν επίγνωση της μειωμένης νεφρικής τους λειτουργίας κατά τα στάδια Ι-ΙΙΙ. Παρά την πρόσφατη πρόοδο στον τομέα, τόσο η επίπτωση όσο και ο επιπολασμός της νόσου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, λόγω των περιορισμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων, με συνέπεια ο επιπολασμός της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (ΧΝΑ) να αγγίζει το 14%.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Αλγοριθμική διαφορική διάγνωση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας (ΟΝΑ)

Τεύχος 2

Λαγγουράνης Αντώνης
Διευθυντής, Μ.Τ.Ν. Νοσοκομείου "Αλεξάνδρα", Αθήνα

Επειδή η ΟΝΑ εκδηλώνεται, συνήθως με ολιγουρία, η διαφοροδιάγνωση της ολιγουρίας καλύπτει τις περισσότερες από τις αιτίες που οδηγούν σε ΟΝΑ. Σε πολλές περιπτώσεις, βεβαίως, (ιδίως σε ενδονοσοκομειακούς ασθενείς), η ΟΝΑ είναι μη ολιγουρική, ενώ σε ένα πολύ μικρό ποσοστό εκδηλώνεται με ανουρία. Ως γνωστόν, αποβολή ούρων μικρότερη των 400 κ.ε., ημερησίως, καλείται ολιγουρία. Παραγωγή ούρων κάτω από αυτό το ποσό είναι συνήθως ένδειξη ελάττωσης της ταχύτητας σπειραματικής διήθησης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Βιολογικό τεχνητό νεφρό.

Τεύχος 1

Μια ομάδα επιστημόνων από το University of Michigan Medical Center, προσπαθεί να αναπτύξει μια πρωτοποριακή μέθοδο αντικατάστασης της υπολειπόμενης νεφρικής λειτουργίας, των ατόμων που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Μέχρι σήμερα, η πιο διαδεδομένη μέθοδος είναι η διαδικασία της αιμοκάθαρσης, παράλληλα με την μεταμόσχευση νεφρού και την περιτοναϊκή μέθοδο. Ωστόσο, η αιμοκάθαρση απλώς υποστηρίζει την ζωή, υποκαθιστώντας την λειτουργία των νεφρών του ασθενούς. Σύμφωνα, με τον David Humes, πρόεδρο του U.M.M.C., η αιμοκάθαρση σαν θεραπευτική μέθοδος απέχει πολύ από την τέλεια θεραπεία. Ένας νεφροπαθής είναι αναγκασμένος να συνδέεται με μία συσκευή, 3 φορές την εβδομάδα, για 4 έως 6 ώρες, προκειμένου να αφαιρεθούν από το αίμα του οι τοξίνες και άλλες βλαβερές ουσίες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Επείγοντα σε οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Τεύχος 7

Κώστας Μαυροματίδης
Νεφρολόγος

Τα επείγοντα στην οξεία νεφρική ανεπάρκεια (ονα) περιλαμβάνουν από την καρδιά και το κυκλοφορικό το πνευμονικό οίδημα, τις αρρυθμίες και την υπέρταση, από τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές κυρίως την υπερκαλιαιμία και την υπασβεστιαιμία, από την οξεοβασική ισορροπία κυρίως την μεταβολική οξέωση και αλκάλωση, σε αποφρακτικές ουροπάθειες την επίσχεση των ούρων και τέλος προβλήματα από φλεβικούς καθετήρες αιμοκάθαρσης ή shunt, που τοποθετήθηκαν σε ασθενείς με διαγνωσμένη πλέον ονα σε νοσοκομείο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Η εφαρμογή της περιτοναϊκής κάθαρσης στην οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Τεύχος 6

Όπως όλες οι μέθοδοι υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας, η περιτοναϊκή κάθαρση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σ' ασθενείς με ΟΝΑ. Έκτοτε παρέμεινε σαν θεραπεία εκλογής της ΟΝΑ νεογνών και παιδιών, αλλά στους πληθυσμούς των ενηλίκων (στις περισσότερες προηγμένες χώρες) περιορίστηκε στην αντιμετώπιση της ΧΝΑ. Παρ' όλα αυτά σε μερικές χώρες (Ιαπωνία) εξακολούθησε να παραμένει η θεραπεία εκλογής για την Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Οξεία μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα

Τεύχος 26

Μιχαήλ Σπ.
Αναπληρωτής Διευθυντής, Νεφρολογικό Τμήμα,Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό”

Η οξεία μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα(ΟΜΣΣΝ) προκαλείται από λοίμωξη με νεφριτογόναστελέχη στρεπτόκοκκων, κύρια της ομάδας Α. Εκδηλώνεται ως οξύ νεφριτικό σύνδρομο 1-3 εβδομάδεςμετά από φαρυγγίτιδα και 3-6 εβδομάδες μετά απόλοίμωξη του δέρματος. Παρατηρείται σποραδικά καικατά τη διάρκεια επιδημιών και είναι συχνότερη σταπαιδιά. Η παθογένεια της νόσου δεν έχει πλήρωςδιευκρινιστεί. Το γεγονός ότι προκαλείται μόνο απόορισμένα στελέχη στρεπτόκοκκου, αλλά όχι σε όλουςτους ασθενείς με λοίμωξη από αυτά τα στελέχη, κάνειπολύ πιθανή τη συμμετοχή αυτοάνοσων μηχανισμών στην εκδήλωση της.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια από σκιαγραφικές ουσίες

Τεύχος 15

Α. Γεράκης
Νεφρολόγος, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών “Υγεία” - Διευθυντής ΜΤΝ, Κλινικής Αθηνών “Αριστοτέλειον”

15-02

Η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες (ΝΑΣ) αποτελεί την τρίτη κατά σειρά συχνότητας αιτία ενδονοσοκομειακής ΟΝΑ, με συνέπειες την αύξηση της θνητότητας, της νοσηρότητας και του κόστους της νοσηλείας. Είναι συχνή επιπλοκή στην κλινική πράξη και απασχολεί ιατρούς πολλών ειδικοτήτων, κυρίως δε εκείνους που προβαίνουν σε επεμβατικές τεχνικές. Η διάδοση των μη ιοντικών (και μειωμένης οσμωτικότητας) σκιαγραφικών δεν μείωσε, όπως αναμενόταν, τη συχνότητα της ΝΑΣ. Αντίθετα, η συχνότητα της αυξήθηκε δραματικά από 5% το 1977 στο 32% τα 1987.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια ως αποτέλεσμα οξείας σπειραματονεφρίτιδας

Τεύχος 34

Κάρμεν Τασιοπούλου
Επιμελήτρια Β΄ Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη

Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια ως αποτέλεσμα οξείας σπειραματονεφρίτιδας αντιστοιχεί σε περίπου 10% των περιπτώσεων οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. Η συχνότητα της είναι παρόμοια στην Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, ενώ είναι πιο συχνή στα παιδιά και στους ηλικιωμένους. Η έγκαιρη αναγνώριση είναι σημαντική καθώς η θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας. Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να εμφανίζεται είτε πρώιμα κατά την διάγνωση της νόσου, είτε στην πορεία μιας ήδη γνωστής σπειραματονεφρίτιδας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο