facebook 3 32linkedin 3 32

Αξιολόγηση των επιπέδων φαρμάκων της νεφρικής μεταμόσχευσης και προσαρμογή

Τεύχος 40

Ευαγγελία Ντουνούση
Νεφρολογικό Τμήμα Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Ανίλα Ντούνη
Νεφρολογικό Τμήμα Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Νικόλαος- Ανδρέας Αναστασόπουλος
Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας, Τομέας Παθολογίας

Η νεφρική μεταμόσχευση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Η αθροιζόμενη εμπειρία στη νεφρική μεταμόσχευση και κυρίως η εισαγωγή των νεότερων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων επέτρεψε τη σημαντική βελτίωση της επιβίωσης του νεφρικού μοσχεύματος και του ασθενή. Οι κύριες κατηγορίες των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη θεραπεία συντήρησης των νεφρικών μοσχευμάτων είναι τα κορτικοστεροειδή, οι αναστολείς της καλσινευρίνης (CNI), κυκλοσπορίνη (CsA) και τακρόλιμους (FK506), ο αντιμεταβολίτης μυκοφαινολικό οξύ (ΜΡΑ) και οι αναστολείς της mTOR πρωτεΐνης (mTORi) ή αναστολείς σήματος πολλαπλασιασμού (PSI) [Rapamune-Sirolimus (SRL), Everolimus (EVR)].

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Ελαχιστοποίηση της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας: Εξισορροπούν οι κίνδυνοι τα οφέλη; Επιπτώσεις ανοσοκαταστολής στο λήπτη και το μόσχευμα

Τεύχος 28

Ευαγγελία Ντουνούση
Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β’, Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Η νεφρική μεταμόσχευση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) τελικού σταδίου και αδιαμφισβήτητα τη βέλτιστη επιλογή όσον αφορά στην επιβίωση των ασθενών αυτών. Παρά τη βελτίωση όμως της επιβίωσης των μεταμοσχευμένων ασθενών, το προσδόκιμο επιβίωσής τους παραμένει μικρότερο συγκριτικά με του γενικού πληθυσμού. Η αυξημένη θνητότητα των μεταμοσχευμένων ασθενών αποδίδεται στην αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων, λοιμώξεων και νεοπλασιών στους ασθενείς αυτούς. Η αθροιζόμενη εμπειρία στη νεφρική μεταμόσχευση και κυρίως η εισαγωγή των νεότερων ανοσοκα- τασταλτικών φαρμάκων επέτρεψε τη σημαντική βελτίωση της βραχυπρόθεσμης επιβίωσης του νεφρικού μοσχεύματος και του ασθενή, χωρίς όμως να βελτιωθεί ανάλογα και η μακροπρόθεσμη επιβίωση τους. Ο θάνατος του ασθενή με λειτουργικό μόσχευμα είναι μεταξύ των κυριότερων αιτιών απώλειας του νεφρικού μοσχεύματος σε ποσοστό έως και 40%. Η πρόληψη και η θεραπεία των κύριων αιτιών θανάτου των μεταμοσχευμένων ασθενών καθώς και της χρόνια νεφροπάθειας του μοσχεύματος αποτελούν τους κύριους στόχους στην προσπάθεια βελτίωσης της συνολικής έκβασης της νεφρικής μεταμόσχευσης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση φαρμάκων στην περιτοναϊκή κάθαρση

Τεύχος 3

Μαγδαληνή Κωστενίδου
Νοσηλεύτρια Παθολογίας - Νεφρολογίας Προϊσταμένη Μονάδας ΠΚ, ΝΓΝ Μελισσίων "Αμαλία Φλέμιγκ"

Στους ήδη γνωστούς τρόπους χορήγησης των φαρμάκων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η χορήγηση από το στόμα, η ενδομυϊκή, η ενδοφλέβια και η υποδόρια χορήγηση, προστέθηκε και η ενδοπεριτοναϊκή (ΕΠ) για τους νεφροπαθείς που αντιμετωπίζονται με Περιτοναϊκή Κάθαρση. Η ΕΠ χορήγηση φαρμάκων ήταν γνωστή από πολλά χρόνια, αλλά είχε εφαρμοστεί σε περιορισμένες ή ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην αντιμετώπιση ασθενών με παραμελημένη περιτονίτιδα από ρήξη κοίλου οργάνου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Η θεραπεία της υπέρτασης χωρίς φάρμακα

Τεύχος 10

Αντώνιος Λαγγουράνης
Παθολόγος-Νεφρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”

 10 02

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της υπέρτασης. Η πληθώρα όμως των σύγχρονων αντιυπερτασικών ουσιών, που έχουμε στη διάθεσή μας, έχει οδηγήσει στην υποτίμηση του σημαντικού ρόλου των διαφόρων απλών υγιεινοδιαιτητικών μέσων, στην πρόληψη και τη θεραπεία, κυρίως της ιδιοπαθούς (πρωτοπαθούς) υπέρτασης (της υπέρτασης που δεν οφείλεται σε συγκεκριμένα παθολογικά αίτια και η οποία καλύπτει το 90-95% των περιπτώσεων).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Η πρόκληση της μη συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή

Τεύχος 20

20 01

Η μη συμμόρφωση στην ανοσοκατασταλτική αγωγή αποτελεί απειλή για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση του μοσχεύματος και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών. Στρατηγικές προκειμένου να βελτιωθεί η συμμόρφωση των ασθενών είναι απαραίτητες προκειμένου να οδηγηθούμε σε παράταση της επιβίωσης τόσο του μοσχεύματος όσο και του ασθενούς.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Ιατρογενείς μεταβολικές αλκαλώσεις και μεταβολικές αλκαλώσεις από φάρμακα

Τεύχος 37

Φουρτούνας Α. Κων/ντίνος
Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας Νεφρολογικό Κέντρο-Τομέας Παθολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

37 2

Οι κυριότερες ιατρογενείς μεταβολικές αλκαλώσεις είναι οι παρακάτω: Μετάγγιση μεγάλης ποσότητας αίματος (εξαιτίας κιτρικών, υπογκαιμίας) / Χρήση διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής στη ΜΕΘ (εξαιτίας κιτρικών, γαλακτικών, υπογκαιμίας) / Μετά από αντιμετώπιση γαλακτικής οξέωσης ή κετοξέωσης (εξαιτίας άσκοπης χορήγηση HCO3-) / Κατά τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης (εξαιτίας κιτρικών) / Μετά από υπερκαπνία (εξαιτίας ταχείας πτώσης της PaCO2 διαμέσου του αναπνευστήρα στη ΜΕΘ) / Κατά τη διενέργεια συνεχών μεθόδων υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας (εξαιτίας των κιτρικών) / Κατά τη διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης (εξαιτίας των νεότερων διαλυμάτων με υψηλή συγκέντρωση HCO3- σε ασθενείς με υπολειμματική νεφρική λειτουργία) / Μετά από μεταμόσχευση ήπατος (εξαιτίας των κιτρικών, διουρητικών, υπογκαιμίας, υπομαγνησιαιμίας) / Τα κυριότερα φάρμακα που σχετίζονται με την εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης είναι τα διουρητικά / Πιο σπάνια με την εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης σχετίζονται τα παρακάτω: Συμπληρώματα/δεσμευτικά φωσφόρου που περιέχουν Ca2+ σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία / Εξωγενής χορήγηση αλκάλεoς (σε μεγάλη ποσότητα) / Αντιβιοτικά (πενικιλλίνη, καρβενικιλλίνη, πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, μεροπενέμη, τικαρκιλίνη, γενταμυκίνη, κολιστίνη)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Μινοξίδίλη - Ένα μακράς δράσης αντιυπερτασικό φάρμακο, ασφαλές και αποτελεσματικό για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Τεύχος 13

Γούδας Παύλος, Φελέσκουρας Αγησίλαος, Ρούλια Ιωάννα, Διαμαντόπουλος Αθανάσιος
Νεφρολογική κλινική, Γ.Π.Ν. Πατρών “Άγιος Ανδρέας”

13 06

Η Μινοξιδίλη είναι μία πυριμιδίνη με άμεση αγγειοδιασταλτική δράση παρόμοια της δράσης της Υδραλαζίνης. Είναι ένα από τα ισχυρότερα αντιυπερτασικά φάρμακα που χρησιμοποιείται κυρίως όταν όλες οι άλλες αντιυπερτασικές αγωγές έχουν αποτύχει να ελέγξουν ικανοποιητικά την αρτηριακή πίεση. Μετά από per os χορήγηση η Μονοξιδίλη μεταβολίζεται στο ήπαρ από την σουλφοτρανσφεράση σε Ν-Ο-θειομινοξιδίλη, μόριο το οποίο αποτελεί τον ενεργό μεταβολίτη. Η Μινοξιδίλη δρα επί των λείων μυικών ινών των μικρών αρτηριών και αρτηριολίων όπου προκαλεί αγγειοδιαστολή ανοίγοντας τους ΑΤΡ-ρυθμιζόμενους διαύλους καλίου προκαλώντας έτσι υπερπόλωση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Νέο φάρμακο μειώνει τον κίνδυνο απόρριψης του μεταμοσχευμένου νεφρού.

Τεύχος 1

Ένα καινούριο φάρμακο για μεταμοσχεύσεις, το πρώτο που χρησιμοποιεί εξανθρωποποιημένα μονοκλωνικά αντισώματα που εντοπίζουν και εμποδίζουν την λειτουργία συγκεκριμένων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, μειώνει το ποσοστό των επεισοδίων οξείας απόρριψης του μοσχεύματος κατά 37%, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1998 στο περιοδικό New England Journal of Medicine. Σύμφωνα με τη μελέτη, ένα χρόνο μετά από την μεταμόσχευση τους οι ασθενείς που έκαναν χρήση του καινούριου φαρμάκου, είχαν ποσοστό επιβίωσης 98%, ενώ το 95% των μεταμοσχευμένων νεφρών συνέχισε να λειτουργεί. Αντίστοιχα, μια άλλη ομάδα ασθενών που μεταμοσχεύτηκαν αλλά δεν έλαβαν το καινούριο φάρμακο, είχαν ποσοστό επιβίωσης 96%, ενώ το ποσοστό επιβίωσης του μοσχεύματος ήταν 90%.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο